23.06.2024

Čo prinesie nový stavebný zákon?

Čo prinesie nový stavebný zákon?

Nový stavebný zákon je na svete a nemáme pritom na mysli nejakú novelu toho starého, ale skutočne úplne novovypracované znenie. Priniesť by malo nielen podstatné zjednodušenie súčasnej stavebnej byrokracie, ale aj radikálne riešenie v prípade čiernych stavieb. Jednoduchšia prax Nový stavebný zákon, ktorý už vláda posunula do parlamentu a v prípade schválenia by mal platiť od júna budúceho roku, bezpochyby uvíta každý, kto sa chystá stavať. Papierovačky okolo výstavby nového rodinného domu by totiž mali byť podstatne zjednodušené. Týka sa to stavieb tohto druhu s výmerou do tristo metrov štvorcových. Keď sa na administratívu okolo takejto výstavby pozrieme dnes, zistíme,…

Nový stavebný zákon: kladivo na čierne stavby?

Nový stavebný zákon: kladivo na čierne stavby?

Od prvého júla budúceho roku by do platnosti mal vstúpiť nový a ťažko sa rodiaci stavebný zákon. Okrem iného by sa mal vysporiadať aj s takzvanými čiernymi stavbami. Platiť by však pre ne malo aj určité prechodné obdobie. Preč s čiernymi stavbami! Ale až o rok… Nový stavebný zákon sa k čiernym stavbám stavia skutočne prísne. Paradoxne si však na obdobie jedného roku zakryje svoje oči a dovolí stavebníkom, ktorých výstavba nie je práve nejlegálnejšia, aby svoje „architektonické výtvory“ dodatočne legalizovali. „Ťažko povedať, čo toto prechodné obdobie prinesie vo svoje reálnej podobe,“ hovorí majiteľ stavebnej firmy Jozef Riboš. Podľa jeho…

Vyznáte sa v kolaudácií?

Vyznáte sa v kolaudácií?

November je nielen mesiacom fotografie, pokojne by sme ho mohli nazvať aj mesiacom kolaudácie. V tomto období sa totiž odohráva veľké množstvo týchto dôležitých technicko-administratívnych úkonov, slúžiacich ako oficiálny vstup do užívania stavby. Poďme si teda zhrnúť všetko, čo by ste o kolaudácií mali vedieť a čo ste o nej možno doteraz nevedeli. V kolaudačnom procese Pojem kolaudácia má svoj pevný odborný význam: ide o schválenie a úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení novostavby. Zo svojej podstaty sa teda jedná o činnosť príslušného stavebného úradu, ktorá smeruje k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Ešte predtým, ako novostavbu zaradíme do takzvaného…

Zastaví nový zákon čierne stavby?

Zastaví nový zákon čierne stavby?

Podľa niektorých odborníkov sa naše malé Slovensko čiernymi stavbami, čiže stavbami zrealizovanými bez stavebného povolanie len tak hemží. Vymožiteľnosť práva a ukladanie sankcií totiž ani zďaleka nie je postačujúce, aby tento problém odstránili. Nový stavebný zákon má však ambíciu ho vyriešiť. Takmer štyridsaťročný Súčasný stavebný zákon sa môže pochváliť skutočne úctyhodným vekom. Ide totiž o Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, čiže ako aj samotný názov napovedá, v súčasnosti má takmer štyridsať rokov. Je teda pozoruhodné, že sme si s ním vlastne až doteraz vystačili. A to aj v prípade čiernych stavieb. Ak doň nahliadneme, zistíme,…