22.07.2024

Vyznáte sa v kolaudácií?

Vyznáte sa v kolaudácií?

November je nielen mesiacom fotografie, pokojne by sme ho mohli nazvať aj mesiacom kolaudácie. V tomto období sa totiž odohráva veľké množstvo týchto dôležitých technicko-administratívnych úkonov, slúžiacich ako oficiálny vstup do užívania stavby. Poďme si teda zhrnúť všetko, čo by ste o kolaudácií mali vedieť a čo ste o nej možno doteraz nevedeli. V kolaudačnom procese Pojem kolaudácia má svoj pevný odborný význam: ide o schválenie a úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení novostavby. Zo svojej podstaty sa teda jedná o činnosť príslušného stavebného úradu, ktorá smeruje k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Ešte predtým, ako novostavbu zaradíme do takzvaného…

Čo nové ponúka Ružinov?

Zdroj: perlaruzinova.sk

Bratislavská časť Ružinov je už tradične považovaná za príjemné miesto na bývanie. Hoci podobne ako v prípade Petržalky ide prevažne o sídliská, v porovnaní so spomínanou mestskou časťou je Ružinov podstatne zelenší a takpovediac útulnejší. Preto nás zaujímalo, aké novostavby Ružinov ponúka pre ľudí, ktorí by tu chceli bývať. Perla Ružinova Za týmto priam poetickým názvom sa skrýva projekt, ktorý do tejto mestskej časti priniesol množstvo bytov a takisto priestorov určených na podnikanie. Nachádza sa prakticky na hraniciach Ružinova a Prievozu. Netreba zdôrazňovať jeho vynikajúcu polohu, pretože Ružinov môžeme pokojne zaradiť do širšieho centra Bratislavy s veľmi dobrým prístupom do…