23.05.2024

Čo prinesie nový stavebný zákon?

Nový stavebný zákon je na svete a nemáme pritom na mysli nejakú novelu toho starého, ale skutočne úplne novovypracované znenie. Priniesť by malo nielen podstatné zjednodušenie súčasnej stavebnej byrokracie, ale aj radikálne riešenie v prípade čiernych stavieb.

Jednoduchšia prax

Nový stavebný zákon, ktorý už vláda posunula do parlamentu a v prípade schválenia by mal platiť od júna budúceho roku, bezpochyby uvíta každý, kto sa chystá stavať. Papierovačky okolo výstavby nového rodinného domu by totiž mali byť podstatne zjednodušené. Týka sa to stavieb tohto druhu s výmerou do tristo metrov štvorcových. Keď sa na administratívu okolo takejto výstavby pozrieme dnes, zistíme, že potrebujeme na ceste za stavebným povolením absolvovať až štyri konania a to o umiestnení stavby, využití územia, o chránenom území a o ochrannom pásme a nakoniec o stavebnej uzávere.

Podľa nového zákona by všetky tieto štyri samostatné konania malo nahradiť už len jedno jediné a to územné konanie, ktoré ich v sebe zastreší. Získať povolenie na stavbu rodinného domu by tak skutočne malo byť podstatne jednoduchšie. Umožní to takzvaný zastavovací plán, ktorý bude pre obce akýmsi priamym dokladom či dokumentom na umožnenie výstavby stavebníkovi. Nový stavebný zákon by tak z časového hľadiska mal priniesť skrátenie stavebného konania dokonca až o tri mesiace a stavebníkom tak výrazne umožniť ich duševné zdravie, ktoré strácali v prípade súčasných byrokratických „vybavovačiek“.

Zákon nepozná čierne stavby

Ďalšou „prevratnou“ novinkou v prípade nového stavebného zákona bude jeho prístup k takzvaným čiernym stavbám. V súčasnej dobe ešte stále pretrváva akési legalizovanie takýchto stavieb, čiže najprv sa postaví stavba a až následne stavebník pre ňu získava potrebné povolenia. Podľa nového zákona žiaden takýto postup nebude možný a to už len preto, že znenie zákona pojem čierne stavby vlastne nepozná. Pokiaľ teda stavebník začne stavať a nebude mať platné stavebné povolenie, voči takejto stavbe bude zákonná prax poznať len jedno riešenie a to jej zbúranie. Pre stavebníka to navyše bude znamenať aj finančné sankcie. Žiadna dodatočná legalizácia stavby postavenej bez potrebných povolení už nebude viac možná.

Voči už postaveným čiernym stavbám nový zákon pozná akési prechodné obdobie, ktoré môže trvať tri až päť rokov od začiatku platnosti zákona. Počas neho sa čierna stavba môže dodatočne legalizovať. Po tomto období však už zákon nebude mať žiadnu toleranciu a stavba bude musieť byť odstránená na náklady stavebníka. Podľa všetkého by teda nový stavebný zákon mal priniesť vyriešenie dvoch základných problémov v slovenskej stavebnej praxi: prehnanú byrokraciu a boj s čiernymi stavbami.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.