28.01.2022

V Hviezdoslavove pri parku

V tomto článku sa opäť vyberieme do malej obce v okrese Dunajská Streda s názvom Hviezdoslavov. Obec je to síce naozaj rozlohou malá, po bývaní v nej je však pomerne slušný dopyt. Ide totiž o satelitné mestečko obyvateľov hlavného mesta a to je dôvod, pre ktorý by tu opäť mala odštartovať nová výstavba.

Zdroj: https://www.google.sk/maps

Ktorý variant?

Investor vo svojom zámere počíta s dvomi variantami výstavby. Podľa prvého by malo ísť o celkovú realizáciu 63 domov. Z tohto počtu 62 bude samostatne stojacich rodinných domov a jeden bytový dom. Súčasťou projektu by v tomto prípade mal byť aj jeden objekt pre služby, ktorý bude slúžiť ako obchod čo sklad bicyklov. Podľa druhého variantu sa na danom pozemku bude nachádzať len 72 rodinných domov bez domu bytového či objektu služieb.

S pridanou hodnotou

Súčasťou návrhu je podľa investičného zámeru aj vytvorenie pridanej hodnoty na obecnom majetku vo forme zeleného pásu pešieho prístupu pozdĺž prístupovej komunikácie a revitalizácie bývalej skládky stavebných odpadov na susednom pozemku vytvorením parku s vysokou zeleňou. Toto územie bude slúžiť ako príjemný oddychový a relaxačný priestor nielen pre obyvateľov obytného súboru, ale pre obyvateľov celej obce.

Stavajú aj iní

V obci Hviezdoslavov by mal vyrásť aj rezidenčný projekt s názvom Hviezda. Ide v ňom o vybudovanie a komplexnú prípravu územia pre rovnomenný obytný súbor. Samotný investičný zámer rieši prípravu územia, výstavbu technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojok k jednotlivým pozemkom a výstavbu multifunkčného a detského ihriska. Pokiaľ však ide už o samotnú samotnú výstavbu jednotlivých rodinných domov, toto už bude na tom ktorom majiteľovi a stavebníkovi konkrétnej stavby. Investor tento fakt rieši len v zmysle dokumentácie pre územné konanie stanovuje limity pre ich výstavbu, nakoľko samotná výstavba rodinných domov bude mať individuálny charakter.

Architektonický výraz by podľa investora mal jednotlivých rodinných domov akceptovať súčasné trendy modernej a funkčnej architektúry. Súčasťou rodinného domu je garáž minimálne pre jedno osobné vozidlo a zároveň sa tu bude nachádzať aj spevnená plocha pred rodinným domom, respektíve garážou minimálne pre ďalšie jedno osobné vozidlo. Týmto spôsobom v obci Hviezdoslavov vyrastie dvadsať nových rodinných domov, v ktorých by si svoje nové bývanie malo nájsť približne obyvateľov. Tým v podstate dramaticky vzrastie počet miestnych obyvateľov.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.