22.07.2024

Zelené, štandardné, moderné

Foto: ecopoint.sk

To, čo sa dnes javí ako vykročenie smerom k ekologickému a zodpovednému správaniu sa investorov a staviteľov, bude s veľkou istotou v blízkej budúcnosti bežným štandardom. Reč je o zelených alebo ekologických kanceláriách. Pomaly, ale isto totiž začína platiť, že čo je moderné, to je zelené, a čo je zelené, to je štandardné. V našich dvoch najväčších mestách, čiže v Bratislave a Košiciach, sa nachádza po jednom projekte, ktorý sa môže pochváliť označením zelený, respektíve ekologický. Pokiaľ ide o naše hlavné mesto, ide o Bratislava Business Center 1 Plus, ktorá sa nachádza v biznis zóne na rohu ulíc Prievozská a Plynárenská. Ako vyplýva z informácií zverejnenej na stránke tohto projektu, budova…