13.04.2024

Ceny bytov rastú, dostupnosť bývania sa znížila

Pokračujúci dynamický rast cien bytov v 3. štvrťroku 2016 prispel k zrýchleniu medziročného rastu celkovej priemernej ceny bývania. V dôsledku výraznejšie rastúcej priemernej ceny bývania v porovnaní s rastom priemerných príjmov sa tiež zastavilo zlepšovanie dostupnosti bývania z dlhodobého hľadiska. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnili analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Vyššie a vyššie

Priemerná cena bývania na Slovensku vzrástla v treťom štvrťroku 2016 na hodnotu 1295 Eur za jeden meter štvorcový . Znamená to medzištvrťročný rast o 1,3 percenta a medziročný rast o 5,4 percenta. Prispel k tomu hlavne pokračujúci dynamický rast cien bytov. Samozrejme, avizované sprísnenie úverových podmienok od začiatku roku 2017 môže akcelerovať aktivity na trhu s bývaním v závere tohto roka.

Priemerná cena bývania je v súčasnosti zhruba o 6 percent nad hodnotou jej dlhodobého priemeru, ktorý je 1221 Eur za meter štvorcový. Aktuálna priemerná cena bývania je však stále o viac ako 16 percent nižšia v porovnaní s maximálnou priemernou cenou bývania z polovice roku 2008. Pre tretí štvrťrok 2016 je charakteristický pretrvávajúci dynamický rast priemernej ceny bytov a spomalenie rastu priemernej ceny domov. Medziročne najvýraznejšie vzrástla priemerná cena jednoizbových bytov, o vyše 11 percent a najpomalšie priemerná cena päťizbových bytov – o zhruba 5 percent.

Bratislavský kraj stále najdrahší

Úroveň priemerných cien bývania i ich dynamika boli aj v treťom štvrťroku 2016 z regionálneho pohľadu značne diferencované. Úrovňou priemernej ceny bývania jednoznačne dominuje Bratislavský kraj s priemernou cenou 1818 Eur za meter štvorcový, ktorá je viac ako dvojnásobne vyššia ako vo väčšine ostatných slovenských krajov. Ceny nehnuteľností na bývanie rastú takmer vo všetkých regiónoch okrem Banskobystrického kraja a to najmä v sektore bytov. Najvýraznejšie medziročne vzrástla priemerná cena bývania v Žilinskom a v Nitrianskom kraji. V Košickom kraji napriek miernemu nárastu priemernej ceny bývania došlo k jej medziročnému poklesu o 3,9 percenta

Dostupnosť sa zhoršila

Výraznejšie rastúce ceny nehnuteľností na bývanie neboli v treťom kvartáli 2016 v dostatočnej miere kompenzované rastom príjmov domácností, čo sa prejavilo v zastavení zlepšovania dostupnosti bývania z dlhodobého hľadiska. Z dlhodobého pohľadu sa zlepšovanie dostupnosti bývania v súčasnosti zastavilo. Dôvodom je hlavne výraznejší rast cien bývania v posledných štvrťrokoch. Tento poznatok platí aj pre väčšinu slovenských regiónov. Nedostatočná kompenzácia pokračujúceho dynamického rastu priemernej ceny bytov rastom príjmov je výraznejšia ako v prípade rastúcej celkovej priemernej ceny bývania. Teda zmenšovanie dostupnosti bytov je výraznejšie ako zmenšovanie dostupnosti bývania ako celku.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.