23.06.2024

Byty nad domy?

Hoci mnohí Slováci stále žijú v domnení, že rodinné domy sú spravidla drahšie ako byty, v skutočnosti tomu tak nie je. Ako dôkaz nám poslúžia fakty, ktoré predložili analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Byty verzus domy

Priemerná ponuková cena bytov v treťom štvrťroku 2015 dynamicky rástla. Aktuálne najviac vzrástla priemerná cena nadštandardných päťizbových bytov, ale výrazne rastúci trend pretrváva aj pri jednoizbových bytoch. Dlhodobo sú však najviac ponúkané aj najviac obchodované trojizbové byty. Priemerná cena rodinných domov sa po jej výraznejšom medzištvrťročnom poklese v predchádzajúcom štvrťroku v treťom kvartáli 2015 takmer nezmenila. Je to výsledkom mierne rastúcej priemernej ceny rodinných domov a ďalšieho výraznejšieho zníženia priemernej ceny priestrannejších rodinných víl.

Domy drahšie? Práve naopak!

Trend roztvárania nožníc medzi priemernou cenou bytov a priemernou cenou domov je evidentný už od začiatku roku 2013 a pokračoval aj v treťom štvrťroku 2015. Aktuálna priemerná cena metra štvorcového bytov 1361 Eur za meter štvorcový je o viac ako štvrtinu vyššia ako priemerná cena štvorca domov, ktorá je 1079 Eur. Jedným z dôvodov môže byť výraznejší záujem o prvé bývanie v bytoch viac podporených rôznymi službami ako v rodinných domoch s často chýbajúcou základnou infraštruktúrou.

Nech žijú úvery

Potreba bývania mnohých jednotlivcov aj domácností je v podmienkach Slovenska riešená hlavne prostredníctvom úverových prostriedkov a tieto prostriedky sú aj vďaka primeranej obozretnosti úverových inštitúcií poskytované spravidla len dostatočne bonitným záujemcom. Rastúce priemerné ceny bývania boli vo väčšine slovenských krajov v treťom štvrťroku 2015 kompenzované rastom priemerných zárobkov, preto sa bezprostredná dostupnosť bývania výraznejšie nemenila. Z porovnania priebežných hodnôt indexu dostupnosti bývania voči dlhodobému priemeru vyplýva, že aktuálna dostupnosť bývania je na Slovensku z pohľadu jej doterajšieho vývoja stále relatívne priaznivá.

Byty slabo vybavené

Napriek určitým pozitívnym náznakom zlepšovania situácie na slovenskom trhu s bývaním, stále u nás pretrváva značný deficit vo vybavenosti obyvateľov bytmi. V počte obývaných bytov na 1000 obyvateľov patrí Slovensku podľa údajov z posledného sčítania ľudí, domov a bytov posledná priečka v rámci európskych krajín – 321 obývaných bytov na 1000 obyvateľov, kým najlepšie sú vybavení bytmi obyvatelia Fínska – 472 obývaných bytov na 1000 obyvateľov. Tempo dokončovania necelé tri byty ročne na tisíc obyvateľov v posledných rokoch je pomerne slabým príspevkom ku zlepšovaniu vybavenosti našich obyvateľov bytmi.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.