24.09.2023

Pre mladé rodiny aj starších občanov

Pre mladé rodiny aj starších občanov

V roku 1994 založili poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave inštitút Domu mladej rodiny. Ide o projekt, ktorý má pomôcť mladým rodinám s maloletými deťmi a to aj neúplným, ako aj mladým manželským párom, ktorí si chcú založiť rodinu pri riešení problému bývania. Poskytnú byt Podľa oficiálnej internetovej stránky magistrátu hlavného mesta sa pomoc mladým rodinám uskutočňuje prenajímaním bytov za podmienok určených štatútom Domu mladej rodiny. „V bytoch inštitútu sa poskytuje bývanie formou nájmu iba na dobu určitú. Zmluva sa uzatvára spravidla na dva roky, s možnosťou predĺženia vždy o ďalšie dva roky, celkove však najviac na dobu desať rokov,“ uvádza…

Mestské nájomné byty: Nové Mesto nad Váhom boduje!

Zdroj: www.nove-mesto.sk

Prednedávnom sme sa na stránkach nášho magazínu venovali mestským nájomným bytom v Bratislave. Problematika tohto typu bytov sa však týka celého Slovenska a tak nás zaujímalo, ako sú na tom v tomto smere iné slovenské mestá. Pozoruhodné množstvo bytov Bratislava je síce naše hlavné a najväčšie mesto, ale ani zďaleka nereprezentuje celé Slovensko. Máme tu mnoho iných, väčších či menších miest, ktoré môžu priniesť reprezentatívnu vzorku aj v prípade výstavby a prideľovania mestských nájomných bytov. Takým vzorovým mestom môže byť v tomto prípade okresné sídlo Nové Mesto nad Váhom. Od roku 1993 bolo totiž v tomto dvadsaťtisícovom meste zrealizovaných a…

Bratislava v minulom roku pridelila menej bytov

Bratislava v minulom roku pridelila menej bytov

Samospráva hlavného mesta v minulom roku celkovo pridelila 52 mestských nájomných bytov. Oproti roku 2012 ide o pokles a to až o 27 bytov. V roku 2011 však bolo pridelených bytov oveľa viac: dokonca až 97. Pre koho sú určené? Podľa zverejnených informácií na oficiálnej internetovej stránke hlavného mesta bratislavský magistrát v pätnástich prípadoch rozhodol, že nájomný byt získala viacčlenná bratislavská rodina. Vo zvyšných, čiže 37 prípadoch, bol byt, prípadne garsónka pridelená žiadateľovi, ktorý splnil kritéria projektu Dom mladej rodiny alebo bol zaradený do celomestského projektu Dom pre starších občanov. Bratislava má v súčasnosti k dispozícii 921 bytov, z čoho…