24.09.2023

Mestské nájomné byty: Nové Mesto nad Váhom boduje!

Prednedávnom sme sa na stránkach nášho magazínu venovali mestským nájomným bytom v Bratislave. Problematika tohto typu bytov sa však týka celého Slovenska a tak nás zaujímalo, ako sú na tom v tomto smere iné slovenské mestá.

Zdroj: www.nove-mesto.sk

Pozoruhodné množstvo bytov

Bratislava je síce naše hlavné a najväčšie mesto, ale ani zďaleka nereprezentuje celé Slovensko. Máme tu mnoho iných, väčších či menších miest, ktoré môžu priniesť reprezentatívnu vzorku aj v prípade výstavby a prideľovania mestských nájomných bytov. Takým vzorovým mestom môže byť v tomto prípade okresné sídlo Nové Mesto nad Váhom. Od roku 1993 bolo totiž v tomto dvadsaťtisícovom meste zrealizovaných a pridelených 678 nájomných bytov. Zaujímavo vyznieva porovnanie napríklad s podstatne väčšou Trnavou – tá totiž vlastní iba 327 nájomných bytov. Pre ilustráciu ešte môžeme uviesť Hlohovec, ktorý má podľa Zuzana Noskovej z mestského úradu vo svojom vlastníctve 93 nájomných bytov.

Čo prinesie budúcnosť?

Podľa Jozefa Kováča z novomestského mestského úradu samospráva plánuje postaviť aj ďalšie nájomné byty. Tie by vo väčšine prípadov mali vzniknúť po rekonštrukcií starších objektov, pričom jedným z najväčších projektov v tomto smere bude prestavba bývalých kasární. Tá prinesie ovocie už v tomto roku – vznikne tu totiž 49 bytov. Do roku 2020 by však v týchto objektoch malo pribudnúť ďalších 150 bytov. Ak sa pozrieme na celkové množstvo nájomných bytov, ktoré novomestská samospráva plánuje v horizonte najbližších rokov zrealizovať, ide o úctyhodné číslo 440 nových bytových jednotiek.

Pokiaľ ide o ďalšie spomínané mestá, napríklad Hlohovec plánuje uplatniť v budúcom roku žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na prestavbu časti priestorov ubytovne na Železničnej ulici, ktorá je vo vlastníctve mesta na nájomné byty, čím by mohlo vzniknúť maximálne 45 nových nájomných bytov. Oproti tomu Trnava podľa informácií Beáty Slovákovej z mestského úradu v najbližšom období neplánuje postaviť žiadne nové nájomné byty.

Pomoc mladým

Na otázku, aká je filozofia výstavby nových nájomných bytov a prečo vlastne novomestská samospráva byty tohto typu realizuje, Jozef Kováč okrem iného odpovedal, že dôvodom je pomoc pri zabezpečení dostupného bývania pre mladé rodiny z radu obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Nájomné za tieto byty určuje viacero aspektov. „Konkrétna výška platieb za byt závisí od izbovosti a kategórie bytu, rozsahu poskytovaných služieb, počtu osôb v byte ako aj roku výstavby bytového domu,“ hovorí. Ako však dodáva, pre štvorčlennú rodinu náklad na byt bez elektrickej energie predstavuje od 130 do 300 Eur.

Pokiaľ ide o prideľovanie bytov, to sa v Novom Meste rieši žrebovaním narozdiel od Hlohovca, kde sa nájomné byty prideľujú zo schválených poradovníkov. „Tie zostavuje komisia zdravotná sociálna a bytová, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec,“ hovorí Nosková. Trnava prideľovanie nájomných bytov rieši odporúčaním do nájomného vzťahu spísaním nájomnej zmluvy zo zoznamu uchádzačov, ktorý je dopĺňaný po každom zasadnutí Komisie bytovej mestského zastupiteľstva. „Komisia bytová má na každé svoje rokovanie predložené žiadosti o nájomné byty od občanov mesta Trnava, ktoré sú po splnení podmienok v zmysle Všeobecno-záväzného nariadenia číslo 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava zaradené do zoznamu uchádzačov. Ak je nahlásený voľný byt, Komisia bytová odporučí tento k obsadeniu. Súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy podpisuje primátor mesta,“ hovorí.

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.