30.03.2020

Stavebná produkcia, zamestnanosť, mzdy, byty a iné negatíva

Stavebná produkcia na Slovensku nepatrí práve k tým odvetviam, ktoré by prinášali stále lepšie a lepšie výsledky. Práve naopak, aj na stránkach nášho realitného magazínu sme totiž už niekoľkokrát boli svedkami poklesu tohto segmentu. Inak to nebude ani v tomto prípade. Hoci vo výstavbe bytov by sme mohli nájsť aj o niečo pozitívnejšie čísla.

Medziročné zníženie

Podľa informácií, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, stavebná produkcia sa v októbri tohto roku v porovnaní s októbrom 2013 znížila a to o 4,1 percenta na 448,5 miliónov Eur. Nejde však len o medziročný pokles, ale aj o pokles oproti predošlému mesiacu. Znamená to teda, že aj po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,3 percenta nižšia ako v septembri 2014.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami na Slovensku v októbri 2014 oproti októbru 2013 klesla o 3,8 percenta na 427,7 miliónov Eur. Vývoj tuzemskej produkcie podľa štatistického úradu ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 8,8 percenta. Za január až október 2014 dosiahla stavebná produkcia objem 3,592 milióna Eur a medziročne sa znížila o 3,4 percenta. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 3,1 percenta na 3,4 milióna Eur, pričom produkcia v zahraničí klesla o 8,6 percenta. Pokles je teda evidentný.

Zamestnanosť a mzda v stavebníctve

Pokiaľ ide o zamestnanosť v tomto segmente, v októbri tohto roku v porovnaní s októbrom 2013 počet zamestnaných osôb klesol v stavebníctve o 1,1 percenta. V priemere za desať mesiacov roka 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 vzrástla zamestnanosť vo väčšine odvetviach, ale pokiaľ ide o stavebníctvo, tu klesla o jedno percento.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v októbri 2014 oproti októbru 2013 napríklad vo veľkoobchode o 7,4 percenta, doprave a skladovaní o 6,4 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 percenta alebo v priemysle o 3,2 percenta, no v stavebníctve klesla a to o 3,5 percenta. Pokiaľ ide o vyjadrenie tohto stavu v súčasnej mene, priemerná nominána mzda v stavbeníctve v októbri predstavovala 609 Eur. Aj tu teda zaznamenávame ďalší pokles.

Výstavba bytov

Zaujímavé budú v tejto súvislosti zaiste aj informácie o výstavbe bytov a to najmä preto, že na rozdiel od štatistík predošlých tu pôjde o čísla o niečo pozitívnejšie, hoci aj tu ide skôr o uhol pohľadu. Napríklad pozitívna môže byť taká informácia, že v treťom štvrťroku 2014 sa na Slovensku začalo stavať viac ako 4 tisíc bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím 2013 sa ich počet zvýšil o 8,3 percenta. Naopak za negatívnu správu môžeme považovať, že celkový počet dokončených bytov klesol o 6 percent na 3221 bytov a to najmä v dôsledku poklesu v súkromnom sektore. Najviac bytov bolo dokončených, ako inak, v Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenej bytov sa už tradične dokončilo v kraji Banskobystrickom.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.