08.12.2022

Slovenské cenové ródeo

Slovensko je malá krajina. Nemusí to však nutne znamenať, že napríklad taký trh s nehnuteľnosťami bude rešpektovať geografickú rozlohu a na celom území sa bude správať rovnako. To by sa potom, takpovediac ani nemohol nazývať trhom. Lenže rozdiely v cenách nehnuteľností, aké vládnu na Slovensku, sú skutočne, jemne povedané, divoké. Podme sa však na ne pozrieť trochu konkrétnejšie.

Západ verzus východ

Medzi západnou a východnou časťou Slovenskej republiky už dlhé roky máme výrazné rozdiely a nie je to len boj Bratislavy s Košicami. Západ sa oproti východu vyznačuje podstatne lepšou zamestnanosťou a ekonomickou silou. Napokon, stačí nám len nahliadnuť do štatistiky vypovedajúcej o percentuálnej miere nezamestnanosti. Vezmime si napríklad taký Bratislavský samosprávny kraj a porovnajme ho s aktuálnou nezamestnanosťou v Prešovskom kraji. Rozdiel je obrovský: 6,21 percent v Bratislavskom kraji a 19,62 percent v kraji Prešovskom. Trnavský kraj, ktorý je v tomto ukazovateli druhý najlepší, má mieru nezamestnanosti 9,52 percent. Na druhej strane republiky, v Košickom kraji, je to 18,06 percent, čiže stále ide o dosť výrazný rozdiel. A to sme ešte nehovorili o samotnej Bratislave, kde sa miera nezamestnanosti drží stále okolo piatich percent.

A práve aj tento faktor je jedným z ukazovateľov celkovej životnej úrovne regiónu, ktorá zasa významne vplýva na ceny nehnuteľností. A podobne, ako aj v prípade veľkých rozdielov v zamestnanosti, aj v priemerných cenách nehnuteľností ide o skutočne zaujímavé čísla. Podľa aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska stál v priemere jeden meter štvorcový nehnuteľností na bývanie v Bratislavskom kraji v druhom kvartáli tohto roku 1667 eur. V Košickom kraji pre porovnanie šlo o sumu 945 eur a v Prešovskom kraji o 787 eur. Zaujímavé rozdiely, však? V roku 2008, keď cenový boom dosahoval svoj rekord, by ste v Bratislavskom kraji priemere zaplatili 2019 eur za meter štvorcový. V tom istom čase by to v Prešovskom kraji bolo 1054 eur a v Košickom 1186 eur.

Divoký vývoj

Rovnako zaujímavé je aj menšie nahliadnutie do nedávnej minulosti. Napríklad si predstavte, že v roku 2002 meter štvorcový v Bratislavskom kraji stál len 779 eur. V porovnaní s rokom 2008 sa jeho cena teda takmer strojnásobila a to pritom šlo iba o šesť rokov! Realitná bublina teda v každom prípade na našom trhu narobila poriadnu paseku. V tomto istom období, čiže v roku 2002, by ste jeden meter štvorcový v Prešovskom kraji dostali naozaj lacno a to len za 359 eur. V roku 2008 už šlo o sumu takisto takmer trojnásobnú. Z toho vyplýva, že na grafe vývoja cien rezidečných nehnuteľností by sme zaznamenali vo všetkých krajoch podobný vývoj, akurát v úplne iných cenových kategóriách. V každom prípade môžeme skonštatovať, že Bratislavský región na slovenskom realitnom trhu nemá a asi ani tak skoro nebude mať žiadnu konkurenciu. Alebo takto: najprv Bratislava, následne dlho dlho nič a až potom ide zbytok Slovenska.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.