22.02.2024

Prenajatosť priemyselných parkov v Bratislave a okolí

Priemyselné parky by mali byť pre hospodárstvo aj samotných investorov veľmi prínosným prvkom. Ideálne by to malo fungovať tak, že developer na základe vhodných podmienok do ich priestorov „naláka“ výrobné firmy či logistické spoločnosti a poskytne im okrem pozemkov a nevyhnutnej infraštruktúry celý súbor služieb, ako je napríklad účtovníctvo či pomoc pre jednaní s úradmi. Nás v tejto súvislosti zaujímalo, na koľko percent sú priemyselné parky v Bratislave a jej okolí vlastne obsadené. 

Priemyselný park musí vedieť prilákať

Podľa zákona priemyselné parky zriaďujú obce. Ako sme spomínali v úvode, územie budúceho priemyselné parku musí byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou a všetky právne vzťahy vzhľadom na pozemky musia byť vysporiadané, čo sa samozrejme týka aj akejkoľvek finančnej záťaže.

Hoci na prvý pohľad ide o samozrejmé veci, nie je výnimkou, že nie každý pripravovaný priemyselný park je aj po tejto stránke skutočne pripravený. Častým problémom je nevysporiadanie pozemkov a takisto nekvalitne vybudovaná infraštruktúra. S tým následne súvisí aj problémy developerov s prilákaním investorov.

Parky v Bratislave a ich (ne)obsadenosť

Pozrime sa na priemyselné parky v našom hlavnom meste a jeho okolí a všimnime si, na koľko percent sú obsadené investormi. Zaujímavé bude sledovať tieto percentá na základe možností, ktoré jednotlivé parky ponúkajú.

Ako prvý spomeňme DNV Park, ktorý sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. Keďže ide stále o súčasť hlavného mesta, konkrétne okres Bratislava IV. a existuje tu priame napojenie na diaľnicu D2, vzhľadom na solídne vybudovanú infraštruktúru tu nie je núdza o investorov, ktorých je na ploche priemyselného parku v súčasnosti sedem. Pokiaľ ide voľnú plochu, ktorá je prípadným investorom k dispozícií, podľa údajov agentúry SARIO ide o 58 300 metrov štvorcových. Blízkosť k samotnej Bratislave je takisto výhodným javom, keďže je to len 17,5 kilometra.

DNV Park je vybudovaný najmä pre subdodávateľov koncernu Volkswagen a je zaujímavé, že vyrástol na území starej tehelne a je teda vybudovaný ako súčasť koncepcie využívania takzvaných „brownfields“. Pokiaľ ide o dosiaľ voľné parcely, je na nich vybudovaná všetka potrebná infraštruktúra a tak pre potenciálnych investorov sú prakticky ihneď k dispozícií.

Druhým parkom, ktorý v tomto článku spomenieme, je developerský projekt pri Lozorne, vzdialený od Bratislavy 35 kilometrov a jeho meno je Point Park. S DNV Parkom má spoločné to, že aj tento park vznikol ako „brownfields“. Momentálne je v tomto parku voľných 85 tisíc metrov štvorcových. Podľa posledných údajov by súčasná obsadenosť tohto priemyselného parku mala byť až 85 percent.

Zaujímavým priemyselných parkom a vzhľadom na neobsadenú plochu neporovnateľne väčším než oba predošlé parky dohromady, je Eurovalley, ktorý sa nachádza pri Malackách a teda približne 25 kilometrov od hlavného mesta. Pôvodne mal veľké ambície stať sa centrom nielen priemyslu, ale aj high-tech vývoja a prilákať investorov z prostredia softwérových technológií, biomechaniky, medicíny či potravinárstva. Výhodou je však aj neveľká vzdialenosť od Viedne a skvelý prístup z diaľnice D2.

V tejto súvislosti je však zaujímavé, že hoci základný kameň parku bol položený pred desiatimi rokmi, stále je k dispozícií voľná plocha 1 600 000 metrov štvorových z celkovej plochy 2260 hektárov. Svoje miesto tu podľa údajov agentúry SARIO zatiaľ našli len štyri spoločnosti. Eurovalley sa vzhľadom na prvotné veľkorysé investorské zámery a vízie, z ktorých sa však splnilo len málo, stalo terčom kritiky z odborných aj laických kruhov.

Ako pozitívny príklad by sme na záver mohli spomenúť priemyselný park ProLogis Bratislava, ktorý dosiahol úplnú obsadenosť investormi, pričom išlo o celkovú plochu 183 tisíc metrov štvorcových. V každom prípade však treba uviesť, že podľa vyjadrení poradenských agentúr pracujúcich na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami, celková neobsadenosť voľných plôch je v rámci Slovenska skutočne veľmi nízka. Ide totiž o dve až tri percentá. To ale znamená len jedno: pre slovenský priemysel je doslova nevyhnutné budovať nové haly, logistické centrá a priemyselné parky, aby sme pre investorov boli aj naďalej príťažlivou krajinou.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.