22.07.2024

Platy zaostávajú za rastom cien

Rast priemernej ceny bývania nebol v prvom štvrťroku 2017 vo väčšine regiónov dostatočne kompenzovaný rastom príjmov domácností, čo sa prejavilo na stagnácii až zhoršovaní celkovej dostupnosti bývania z dlhodobého hľadiska. Aktuálne došlo vo väčšine slovenských krajov hlavne k zhoršeniu dostupnosti bývania v bytoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Príjmy nestíhajú cenám

Zaostávanie rastu príjmov za rastom cien bývania sa prakticky prejavuje v zmenšení obytnej plochy, ktorú si možno za získaný príjem obstarať, respektíve v predĺžení času potrebného na splatenie obstaranej nehnuteľností. V súčasnosti je možné z hrubého príjmu „si zaobstarať“ v priemere od 0,7 metra štvorcového obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po zhruba 1,4 metra štvorcového obytnej plochy v Nitrianskom kraji. Aktuálne sa môže splatiť priemerné bývanie o rozlohe 60 metrov štvorcových z priemerného hrubého mesačného príjmu v Nitrianskom kraji orientačne zhruba za 3,6 roka, kým v Bratislavskom kraji za viac ako 6,8 roka. Dynamický rastúca priemerná cena bývania a hlavne priemerná cena bytov vyvoláva aj otázky, nakoľko je ich aktuálny vývoj v súlade s vývojom predovšetkým ekonomickej výkonnosti a príjmovej situácie domácností.

Čo nás čaká?

Pretrvávajúci neuspokojený dopyt po bývaní a stabilný výhľad ekonomiky podporia developerské aktivity na trhu s bývaním aj v priebehu roka 2017. Postupné dokončovanie rozpracovaných projektov a zohľadňované komplexnejšie kritériá pri získavaní úverových prostriedkov na riešenie potreby bývania sa môžu prejaviť v postupnom zmierňovaní dynamík cien nehnuteľností. K zmierneniu medziročného rastu priemernej ceny bývania by mal prispieť aj bázický efekt výraznejšieho zvýšenia priemernej ceny bývania v druhom štvrťroku 2016.

Náznak už v minulom roku

To, že sa dostupnosť rezidenčných nehnuteľností na Slovensku mierne zhorší, naznačoval už predošlý rok. Napríklad v prípade bytov pokračovalo na konci roku 2016 zhoršovanie ich dostupnosti z dlhodobého hľadiska vo väčšine slovenských regiónov, okrem Bratislavského a Žilinského kraja. Rast cien bytov bol v poslednom štvrťroku 2016 vo viacerých regiónoch výraznejší ako rast príjmov domácností. Dynamicky rastúca priemerná cena bytov si však zasluhuje zvýšenú pozornosť.

Ak sa na rok 2016 pozrieme celkovo, realitný trh aj vývoj cien bývania bol v jeho priebehu pomerne dynamický. Po miernom medziročnom raste na začiatku roku o jedno percento sa rast cien bývania od druhého štvrťroku výrazne zrýchlil a na konci roku skončil na úrovni 5,8 percenta. V priemere za celý rok tak vzrástla priemerná cena bývania o zaujímavých 4,2 percenta.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.