13.04.2024

O rezervačnej zmluve

Máte už vyhliadnutú svoju vysnívanú nehnuteľnosť a bojíte sa, že vám ju niekto „vyfúkne“? Môžete to vyriešiť jednoducho a to podpísaním takzvanej rezervačnej zmluvy s predávajúcim. Tak môžete mať značnú istotu, že byt, dom alebo pozemok, o ktorý máte záujem, nakoniec aj skončí vo vašich rukách.

Lapnite ju!

Prečo by ste mali prísť o vyhliadnutú nehnuteľnosť? To by určite veľká škoda, no nie? Riešením je v tomto prípade zmluva s prívlastkom rezervačná. Čoho konkrétne sa týka? Ako už vyplýva zo samotného jej názvu, ide de facto o rezerváciu vyhliadnutej nehnuteľnosti, ktorá je podpísaná obvykle medzi dvomi stranami, čiže stranou predávajúceho a stranou kupujúceho, respektíve, ide o budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho.

Nie je to však len o tom, že by rezervačná zmluva slúžila zámerom iba budúceho kupujúceho. V podstate je dôležitá pre obe zainteresované strany, nakoľko je predbežným vyjadrením vzájomnej obchodnej transakcie. Tým pádom obe strany získavajú určitú istotu, že k predaji nakoniec aj skutočne dôjde. Rezervačná zmluva vlastne predchádza uzatvoreniu predajno-kúpnej zmluvy a môžeme povedať, že sa jej do veľkej miery aj podobá.

Rezervačný poplatok

S rezervačnou zmluvou ide ruka v ruke rezervačný poplatok. Ten je hradený stranou budúceho kupujúceho a treba ho chápať vlastne ako akúsi finančnú zábezpeku. Tá je však súčasťou celkovej kúpnej ceny danej nehnuteľnosti. Tu je však potrebné zostať nesmierne opatrný, nakoľko sa neraz stane, že budúci kupujúci o tento poplatok vlastnou nerozvážnosťou príde. V zásade sa však táto finančná penalizácia týka nielen budúceho kupujúceho, ale aj budúceho predávajúceho. V rezervačnej zmluve totiž býva obvykle zakotvená dohoda, že pokiaľ nebudú splnené uvedené podmienky jednou či druhou stranou, trestom za to môže byť práve rezervačný poplatok. To znamená, že v prípade nesplnenia podmienok budúcim kupujúcim rezervačný poplatok prepadá v prospech budúceho predávajúceho a naopak, pokiaľ by dohodnuté podmienky nesplnil budúci predávajúci, ako sankcia bude slúžiť práve poplatok vo výške rezervačného. Prirodzene, všetko závisí od dohody zakotvenej v zmluve.

Čo všetko by v nej malo byť?

Najdôležitejším bodom v zmluve je samozrejme samotná nehnuteľnosť, čiže v rezervačnej zmluve musí byť jasne definovaná. V tejto súvislosti jedna dobrá rada: vždy si overte, či máte skutočne dočinenia s reálnym majiteľom nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem, aby ste nakoniec rezervačný poplatok nedali do rúk podvodníkom. Vráťme sa však k zmluve. Okrem jasného určenia nehnuteľnosti a všetkých informácií s ňou súvisiacich by jej súčasťou mali byť dohodnuté termíny kúpy a tiež podmienky platby spolu s výškou rezervačného poplatku. Je viac ako potrebné, aby všetky náležitosti rezervačnej zmluvy boli podrobné a konkrétne, aby nemohla byť v konečnom dôsledku právne napadnuteľná.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.