23.09.2023

Je možné kúpiť dom za jedno Euro?

Otázku v podobnom duchu nám do redakcie nášho magazínu poslal pán Ondrej Kalich zo Spišskej Novej Vsi. Jej celé znenie bolo: „Dobrý deň, chcel by som sa vás spýtať, či môžem svojej dcére predať dom za symbolickú hodnotu, povedzme jedno Euro? Chceme jej totiž s manželkou nechať náš dom a chceme, aby bolo všetko vysporiadané aj podľa zákona.“ Poďme sa na to pozrieť.

Nehnuteľnosť sa dá predať za čokoľvek

V prvom rade je potrebné si povedať, že nehnuteľnosť je možné predať prakticky za akúkoľvek sumu. Musia s ňou samozrejme súhlasiť obe strany, čiže predávajúci aj kupujúci, a pokiaľ sa títo dohodnú na sume, ktorou je hoci aj spomínané jedno Euro, žiadny zákon im stáť v ceste nebude. Na Slovensku totiž nemáme zákon, ktorý by stanovoval, za akú cenu by sa mala tá ktorá nehnuteľnosť predávať. To by už samé osebe zasahovalo do slobodného trhu a to nie je v demokratických ekonomikách prípustné.

Samozrejme, ako to už býva, v hre však môžu byť aj ďalšie okolnosti. Pán Ondrej nám napríklad nenapísal, či má okrem svojej dcéry aj nejaké ďalšie deti. Tie by sa totiž na predajnú transakciu tohto typu nemuseli pozerať práve s nadšením a mohli by sa pokúsiť takúto kúpnu zmluvu so symbolickou hodnotou nehnuteľnosti napadnúť. Ako argumenty by mohli pritom použiť neprimeranosť zvolenej kúpnej sumy, ktorá môže vyplývať z momentálnej situácie na trhu a samozrejme z regiónu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. No aj keby bola situácia na realitnom trhu akokoľvek priaznivá, nikdy nebude priaznivá až do tej miery, že by dom stál jedno Euro. Pokiaľ však budú v rámci úkonu kúpnej zmluvy splnené všetky potrebné formálne náležitosti, len sotva by mohlo byť súdom rozhodnuté o jej neplatnosti.

A čo tak darovanie?

Darovanie nehnuteľnosti je ďalší šikovný spôsob, ako sa vyhnúť prípadným problémom pri dedičskom konaní a preto by o ňom mohol premýšľať aj pán Ondrej. Je to totiž veľmi dobrá alternatíva k predaju nehnuteľnosti za symbolickú hodnotu. Ak je totiž darovacia zmluva platná a spísaná podľa všetkých potrebných náležitostí, je prakticky nenapadnuteľná. Takže aj keby prípadní súrodenci alebo ďalšie osoby zainteresované v prípadnom dedčskom konaní začali súdne konanie za účelom zrušenia darovacej zmluvy, pokiaľ je tá v súlade so zákonom, nemá sa čoho báť. O darovaný dom totiž dcéra pána Ondreja nemôže v takomto prípade prísť.

Aby však darovacia zmluva bola skutočne platná a aby obstála pred každým útokom, musí spĺňať určité zákonné náležitosti. V prvom rade by mala byť vyhotovená v písomnej forme – to je dôležité hlavne v prípade, keď je predmetom daru nehnuteľnosť. Ďalej, aby darovacia zmluva bola podľa zákona v poriadku, musí byť v platnosti už za života oboch zúčastnených osôb, čo znamená, že darovacia zmluva, podľa ktorej by obdarovaný mal užívať darovanú vec až po smrti darcu, je neplatná. Darovacia zmluva by rovnako mala obsahovať aj všetky skutočnosti o stave darovanej nehnuteľnosti.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.