23.06.2024

Hypotekárne záložné listy – čo sú zač?

Možnosti investovania sú v súčasnosti pomerne široké. Rozumne sa napríklad môže javiť investícia do nehnuteľností, či už za účelom prenajímania alebo samotného predaja. No je však mnoho ďalších foriem investovania. Počuli ste napríklad o takzvaných hypotekárnych záložných listoch? Pokiaľ nie, určite vám padne veľmi vhod, keď si o nich povieme niečo viac.

Definuje ich zákon

Podľa Zbierky zákonov je hypotekárny záložný listy dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky alebo pobočky zahraničnej banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“. Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu. Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu. Pre krytie nominálnej hodnoty hypotekárnych záložných listov môžu byť použité iba pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 percent ceny založených nehnuteľností.

Aby sme si predchádzajúci odstavec preložili do „ľudskejšej“ reči, hypotekárne záložné listy sú vlastne dlhopisy, ktoré sú kryté záložným právom na nehnuteľnosť. Znamená to asi toľko, že pokiaľ by nejaký klient nesplácal hypotekárny úver banke, môže táto danú nehnuteľnosť predať a z týchto peňazí môže vyplatiť výnosy práve majiteľom hypotekárnych záložných listov. Ešte dodajme, že s týmito dlhopismi sa obchoduje na burze cenných papierov.

Investovať áno, ale…

Hypotekárne záložné listy sa v podstate môžu považovať zo dobrú investíciu, aj keď je na druhej strane pravdou, že s nimi najčastejšie obchodujú dôchodkové alebo podielové fondy a bežní klienti bánk sú v tejto súvislosti menej významnými činiteľmi. Za jednu z výhod tejto investície môžeme považovať jej bezpečnosť a to už len preto, že hypotekárne záložné listy skutočne nemôže vydávať každý, ale len banky. Navyše, ako sme už spomínali, sú kryté záložným právom reálne existujúcej nehnuteľnosti, takže sa v tomto prípade naozaj netreba báť, že by klient o svoju investíciu prišiel. Čo vám však banky možno neprezradia, je fakt, že nie sú chránené fondom na ochranu vkladov, čo je z hľadiska bezpečnosti určitým negatívom.

Pokiaľ ide o samotnú výnosnosť, treba priznať, že hypotekárne záložné listy nie sú ktovieako atraktívne, nakoľko ich úrokové sadzby sú v súčasnej dobe pomerne nízke. Niekomu sa môže javiť ako určitá nevýhoda aj doba ich splatnosti. Tá sa totiž svojou dĺžkou v podstate vyrovná dobe splatnosti termínovaných vkladov. To však neznamená, že záložné listy nemôžete predať aj pred ich splatnosťou, no dá sa tak urobiť iba na burze a je možné, že na nich prerobíte, nakoľko celá istina by vám bola vyplatená až po dobe splatnosti.

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.