13.08.2022

Hrozí nám opäť realitná bublina?

Realitná bublina, ktorá eskalovala v roku 2008, priniesla na slovenský realitný trh až priveľmi vysoké ceny nehnuteľností. V súčasnej dobe, keď sme dostali z hospodárskej krízy, by sa však mohlo zdať, že nám opäť hrozí. Informujú o tom aj analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Vládne väčšia aktivita

Jedným z dôvodov zvýšených aktivít na trhu s bývaním a výraznejšieho zvýšenia priemernej ceny bývania v druhom štvrťroku 2016 môžu byť aj pretrvávajúce veľmi priaznivé podmienky na získavanie úverov na bývanie a s tým súvisiaci vysoký dopyt po úveroch na bývanie. Dynamicky rastúca hlavne priemerná cena bytov evokuje otázky, či to nemôžu byť prvé signály o začiatku nafukovania realitnej bubliny.

Na jednej strane rastúca cena bývania nemusí znamenať riziko vzniku realitnej bubliny, ak je jej vývoj v relatívnom súlade s vývojom takých fundamentov, ako je rast výkonnosti ekonomiky, zamestnanosti, s tým súvisiacej mzdovej bázy a podobne. Na druhej strane však vznikajúca situácia určite vyžaduje zvýšenú pozornosť. Trh s bývaním je potenciálnym zdrojom rizika pre finančnú a celkovú ekonomickú stabilitu hlavne v prípade jeho kombinácie s rastúcim trendom úverov na bývanie v posledných mesiacoch.

Zhorší sa dostupnosť bývania?

Vzhľadom na to, že obstarávanie bývania realizujú v súčasnosti domácnosti v prevažnej miere prostredníctvom úverových zdrojov, možnosť ich čerpania je ovplyvňovaná hlavne príjmovou situáciou, podmienkami na vloženie vlastných prostriedkov a výškou úrokovej sadzby. Uvedené faktory sú následne určujúce aj pri vyhodnocovaní dostupnosti bývania. Výraznejšie rastúce ceny nehnuteľností na bývanie majú tendenciu zhoršovať dostupnosť bývania, ak nie sú v dostatočnej miere kompenzované predovšetkým rastom príjmov.

Z porovnania vývoja hodnôt indexu dostupností bývania k ich dlhodobému priemeru vyplýva, že dostupnosť bývania ako celok mala aj v druhom štvrťroku 2016 relatívne priaznivý trend vo väčšine slovenských regiónov. V trochu inom svetle sa javí dostupnosť bytov, ktorých ceny v posledných štvrťrokoch rástli výraznejšie ako úhrnná cena všetkých nehnuteľností na bývanie. Dostupnosť bytov sa začala evidentne pribrzďovať zhruba od polovice minulého roka v podstate vo všetkých slovenských krajoch.

A čo ďalej?

V letnom období sa zvyknú aktivity na trhu s bývaním zmierniť. Pretrvávajúci dopyt po bývaní a relatívne výhodné úverové podmienky môžu však prispieť k vytváraniu určitého tlaku na rast priemerných cien bytov a domov aj v letných mesiacoch. Vzhľadom na vyššie uvedené a pokračujúci rast ekonomickej výkonnosti sú v súčasnosti vytvorené predpoklady pre pokračovanie rastu agregovanej ceny nehnuteľností na bývanie aj v ďalších štvrťrokoch.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.