18.04.2021

Darovanie nehnuteľnosti vás zachráni pred problémami

„Vážená redakcia, obraciam sa na Vás s prosbou o radu: moja matka je veľmi chorá a potrebuje každodennú starostlivosť, ktorú jej poskytujem. Aj z tohto dôvodu sa rozhodla darovať mi svoj dom, pretože sa bojí, že keď umrie, moji súrodenci by ma oň pripravili. Chcem sa Vás teda spýtať, či bude darovanie nehnuteľnosti platné aj po smrti mojej matky a či ho môžu moji súrodenci napadnúť a dom mi zobrať? Ďakujem za odpoveď,“ napísala nám do redakcie pani Natália Široká z Ružomberku. A tu je odpoveď.

Darovanie ako „dobrá finta“

Darovanie nehnuteľnosti je šikovný spôsob, ako sa vyhnúť prípadným problémom pri dedičskom konaní. Samozrejme, platí to len v prípade dobrých vzťahov medzi pozostalými. V prípade, aký nám opisuje pani Natália, zrejme o takéto dobré vzťahy nejde, keďže sa bojí, že by ju jej súrodenci mohli o dom pripraviť. Máme však pre ňu dobrú správu: Ak je darovacia zmluva platná a spísaná podľa všetkých potrebných náležitostí, je prakticky nenapadnuteľná. Takže aj keby súrodenci pani Natália začali súdne konanie za účelom zrušenia darovacej zmluvy, pokiaľ je tá v súlade so zákonom, nemá sa čoho báť. O darovaný dom totiž nemôže v takomto prípade prísť.

Na tomto mieste je však pani Natáliu potrebné upozorniť, že hodnota daru sa jej v prípade dedenia zo zákona (teda keď poručiteľ nezanechá závet) započítava na dedičský podiel, čiže jej prípadné dedičstvo sa zníži o hodnotu darovanej nehnuteľnosti. To znamená, že pokiaľ má dom jej matky hodnotu napríklad 40 tisíc eur a dedičský podiel pani Natálie zo zákona by predstavoval napríklad 80 tisíc eur, pani Natália si bude môcť nárokovať len na podiel vo výške 40 tisíc eur, čiže sa z neho odpočíta hodnota darovanej nehnuteľnosti. V prípade dedenia zo závetu sa hodnota daru započítava len vtedy ak poručiteľ na to dal príkaz alebo ak by obdarovaný dedič bol oproti dedičom uvedeným v § 479 Občianskeho zákonníka neodôvodnene zvýhodnený.

Prirodzene, väčšie problémy môžu nastať v prípade, že matka pani Natálie okrem darovaného domu po sebe nezanechá prakticky nič. Vtedy sa jej súrodenci môžu skutočne cítiť ukrivdení a dožadovať sa svojho podielu z dedičstva a to až do tej miery, že celá vec skončí na súde, ako sa to neraz v podobných prípadoch stáva. Ako sme však už uviedli, pokiaľ je darovacia zmluva právoplatná a spĺňa všetky zákonné podmienky, nemusí sa pani Natália ničoho obávať.

Aby naozaj bola platná…

Aby však darovacia zmluva bola skutočne platná a aby obstála pred každým útokom, musí, ako sme si už povedali, spĺňať určité zákonné náležitosti. V prvom rade by darovacia zmluva mala byť vyhotovená v písomnej forme – to je dôležité hlavne v prípade, keď je predmetom daru nehnuteľnosť. Ďalej, aby darovacia zmluva bola podľa zákona v poriadku, musí byť v platnosti už za života oboch zúčastnených osôb, čo znamená, že darovacia zmluva, podľa ktorej by obdarovaný mal užívať darovanú vec až po smrti darcu, je neplatná. Darovacia zmluva by rovnako mala obsahovať aj všetky skutočnosti o stave darovanej nehnuteľnosti, aby obdarovaný vedel, ľudovo povedané, „do čoho lezie“ a aby sa z obyčajného daru nestal dar danajský. Samozrejme, v prípade pani Natálie tento fakt zrejme nie je príliš dôležitý, keďže predpokladáme, že darovaný dom dôverne pozná.

 

Autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.