23.09.2023

Ceny európskych rezidenčných nehnuteľností vzrástli

Realitný trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami sa neprebúdza len na našom Slovensku, ale ako sa zdá, tieto pohyby sú typické aj pre ostatné krajiny Európskej únie. Okrem iného o tom svedčí aj rast cien realít v tomto segmente. Samozrejme, nájdeme tu nejaké rozdiely medzi samotnou Európskou úniou a eurozónou.

Druhý štvrťrok roku 2015 v porovnaní s druhým štvrťrokom 2014

Ceny rezidenčných nehnuteľností, merané indexom cien nehnuteľností v druhom štvrťroku roku 2015 vzrástli o 1,1 percenta v eurozóne a o 2,3 percent v samotnej Európskej únii v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Tieto údaje pochádzajú z Eurostatu, ktorý funguje ako Štatistický úrad Európskej únie. V porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2015 tak ceny domov vzrástli o 1,2 percenta v eurozóne a o 1,3 percenta v Európskej únií.

Vývoj cien domov v členských štátoch EÚ

Z členských štátov, ktorých dáta máme k dispozícii, boli najvyššie medziročné nárasty cien nehnuteľností v druhom štvrťroku 2015 zaznamenané vo Švédsku, v Maďarsku, v Írsku a Estónsku, pričom najväčšie poklesy sa uskutočnili v Lotyšsku, v Taliansku a vo Francúzsku. Najvyšší štvrťročný nárast bol zaznamenaný na Cypre, Rakúsko, Dánsku a Španielsku, zatiaľ čo poklesy cien boli pozorované v Rumunsku, na Malte a Taliansku.

A čo na Slovensku?

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa po miernom raste v predchádzajúcich troch štvrťrokoch aktuálne v druhom štvrťroku 2015 znížila o päť Eur na hodnotu 1221 Eur za jeden meter štvorcový. Znamená to medzištvrťročný pokles o 0,4 percenta a medziročný rast o 0,8 percent. Mierne zníženie priemernej ceny bývania v prvom štvrťroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je výsledkom výraznejšieho zníženia priemernej ceny domov v porovnaní s rastom priemernej ceny bytov.

„Aktuálny vývoj agregovanej ceny bývania potvrdzuje, že z dlhodobejšieho pohľadu cena bývania na Slovensku už prakticky dva roky relatívne stagnuje,“ uvádza sa v analýze, ktorú vypracovali odborníci z Menového úseku Národnej banky Slovenska. Priemerná cena bývania sa v druhom štvrťroku 2015 posúvala smerom k hodnote jej dlhodobého priemeru – 1217 Eur za meter štvorcový, ktorý sa od začiatku roku 2013 prakticky nezmenil. Priemerná cena bývania v súčasnosti zodpovedá zhruba jej úrovni z polovice roku 2007 a je o viac ako 21 percent nižšia, ako bol jej vrchol v druhom štvrťroku 2008 v čase realitného boomu.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.