23.09.2023

Ceny bytov rástli aj na konci roka

Po dynamickom roku 2016 možno v tomto roku očakávať stabilizovanie aktivít na trhu s bývaním a vývoja priemernej ceny bývania. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytli analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Rastú z roka na rok

Priemerná cena bývania vzrástla vo štvrtom štvrťroku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o deväť Eur za meter štvorcový na hodnotu 1304 Eur. Znamená to medzištvrťročný rast o 0,7 percenta a medziročný rast o 5,8 percenta. Medziročný rast priemernej ceny bytov medziročne zrýchlil o 1,6 percentuálneho bodu na 10,6 percenta, kým pri domoch sa spomalil o 0,6 percentuálneho bodu na 1,7 percenta. Uvedené čísla sú zrejme výsledkom dosť výrazne neuspokojeného dopytu po bytoch v mestách a mierneho previsu ponuky rodinných domov v lokalitách v okruhu väčších miest.

Menšie byty v kurze

Na dvojcifernom medziročnom raste priemernej ceny bytov sa v poslednom kvartáli 2016 najvýraznejšie podieľal rast cien menších bytov. Na medziročnej báze najviac rástli ceny jednoizbových bytov a najmenej rástli ceny štvorizbových bytov. K zníženiu úhrnnej ceny domov vo štvrtom štvrťroku 2016 prispelo v rozhodujúcej miere zníženie priemernej ceny rodinných domov. Ceny priestrannejších rodinných víl sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížili len o 5 Eur za meter štvorcový. Zníženie priemernej ceny domov na konci roku prispelo k opätovnému výraznejšiemu roztvoreniu nožníc vzhľadom na vývoj priemernej ceny bytov. Roztváranie nožníc medzi cenami bytov a domov je v súčasnosti dokonca intenzívnejšie ako v období realitného boomu.

Rekord zatiaľ nepadol

Aktuálna priemerná cena bytov je stále zhruba o päť percent nižšia v porovnaní s jej historickým maximom z polovice roku 2008. Od historicky najvyšších hodnôt je v súčasnosti najviac vzdialená priemerná cena jednoizbových bytov a tesne pod vrcholom je zatiaľ priemerná cena štvorizbových bytov. Priemerná cena päťizbových bytov na konci roku 2016 už prekonala jej historické maximum z roku 2008. Aktuálna priemerná cena domov je v porovnaní s jej historickým maximom stále o vyše 16 percent nižšia. K dosiahnutiu maxima chýba súčasnej priemernej cene rodinných domov asi 17 a v prípade rodinných víl zhruba 12 percent.

Ceny rástli všade

Z regionálneho pohľadu priemerná cena bývania rástla v poslednom štvrťroku 2016 vo všetkých slovenských krajoch. Medziročne najvýraznejšie vzrástla priemerná cena bývania v Nitrianskom kraji a najmenej už tradične v Košickom kraji. V Banskobystrickom kraji napriek miernemu nárastu priemernej ceny bývania došlo k jej medziročnému poklesu o 1,1 percenta vďaka bázickému efektu výraznejšie rastúcich cien bývania pred rokom. V zásade sa však dá povedať, že rastúca priemerná cena bývania za celú SR aj vo väčšine regiónov bola vo štvrtom kvartáli minulého roku pomerne dobre kompenzovaná rastom príjmov domácností.

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.