24.09.2023

Aké ceny nehnuteľností vládnu v krajoch?

Ako sú na tom ceny rezidenčných nehnuteľností z celoslovenského pohľadu, vieme. No na to, ako to vyzerá v jednotlivých slovenských krajoch, sa pozrieme teraz. Tak čo myslíte, kde sa nachádzajú najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie? Bude to opäť Bratislavský kraj? Odpoveď na túto a aj na ďalšie otázky nám pomôžu nájsť analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Žeby zníženie? V polovici krajov áno

Z regionálneho pohľadu bol vývoj priemernej ceny bývania vo štvrtom štvrťroku 2015 značne rôznorodý. Konkrétne to znamená toľko, že v polovici krajov došlo oproti predchádzajúcemu štvrťroku k zvýšeniu priemernej ceny bývania a v polovici k jej zníženiu. Najvýraznejšie sa pritom zvýšila priemerná cena bývania v Bratislavskom kraji – o 21 Eur za jeden meter štvorcový a najviac sa znížila v Košickom kraji a to o 38 Eur za meter štvorcový na 927 EUR, čo je vlastne zníženie o 3,9 percenta.

Ako to už tradične na našom malom Slovensku býva, Bratislavský kraj sa vyznačuje v posledných štvrťrokoch najdynamickejším rastom priemernej ceny bývania. Napríklad v prípade Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja sa v poslednom období potvrdila tendencia mierneho zvyšovania priemernej ceny bývania. Zaujímavé v tejto súvislosti je, že aktuálne zníženie priemernej ceny bývania v Košickom kraji nasleduje po permanentnom raste v predchádzajúcich troch štvrťrokoch. Naopak, v Banskobystrickom kraji sa potvrdil nástup rastovej tendencie po postupnom prevažnom znižovaní priemernej ceny v predchádzajúcich štvrťrokoch.

Rozdiely sú veľké

Kým v priemere za Slovensko je aktuálna priemerná cena bývania zhruba o pätinu nižšia, ako bola v období vrcholiaceho realitného boomu, čo predstavuje približne druhý štvrťrok roku 2008, tak v jednotlivých krajoch je to značne diferencované. Rozdiely medzi krajmi sú dokonca aj pri hodnotení rozdielov v cenách v absolútnom vyjadrení a v relatívnom vyjadrení. Podľa diferenciačnej línie v absolútnom vyjadrení sú od seba najvzdialenejšie Prešovský kraj a Banskobystrický kraj, ale podľa relatívneho vyjadrenia Prešovský kraj a Bratislavský kraj.

Najvýraznejší relatívny rozdiel medzi historicky maximálnou a aktuálnou priemernou cenou bývania pozorujeme v Prešovskom kraji a Nitrianskom kraji, v ktorých je aktuálna priemerná cena o vyše 30 percent nižšia oproti historicky najvyššej. Najmenší rozdiel v tomto porovnaní vykazuje Bratislavský kraj a Banskobystrický kraj, ktorých hodnoty sú pod úrovňou celoslovenského priemeru.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.