01.07.2022

V Žiline vyrastie nový polyfunkčný komplex

V Žiline, v jednom z najväčších slovenských miest, by už v tomto roku mala odštartovať výstavba novej polyfunkčno-obchodnej zóny. Tá do mesta prinesie nielen nové obchody, ale aj bytové jednotky či pracovné príležitosti.

Zdroj: www.rudiny.sk

Na Rudinách

Územie Rudiny II., kde má plánovaná výstavba prebehnúť, sa nachádza na južnom uzávere obytných zón Hliny V. – VI. mestského obvodu Rudiny v Žiline a je vymedzené ulicami Obvodová, Centrálna a Bajzova. Už v minulosti bolo na tomto priestore riešených niekoľko urbanistických štúdií zameraných hlavne na bytovú výstavbu. Začiatok výstavby polyfunkčného komplexu Rudiny II., ako sa projekt nazýva, je plánovaný po získaní stavebného povolenia v druhej polovici roka 2016. Dĺžka etapy výstavby obidvoch plánovaných etáp sa predpokladá na približne päť rokov.

Byty a obchody

Polyfunkčný komplex Rudiny II., za ktorým stojí spoločnosť Istrofinal a.s., má v sebe zahŕňať byty a obchody. Pokiaľ ide o bytové jednotky, tie sa budú nachádzať v štyroch bytových domoch. Celkovo by ich malo byť 146. Obchodné prevádzky zasa doplnia v súčasnej dobe už fungujúce obchody nachádzajúce sa v blízkosti, ako Tesco, Lidl, predajňa Trend, Herňa. No okrem bytov a obchodov tu vyrastie aj park a to dokonca s fontánou. Projekt však prinesie aj ďalšie pozitívum a to v podobe 65 nových pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť v obchodných jednotkách a to nie je zlá správa ani pre také mesto, akým je Žilina.

Netradičný postup

Hoci sme väčšinou zvyknutí na svojvôľu developerov a ich tradičný nezáujem o to, čo je vlastne v záujme spoločnosti a takisto čo je vkusné alebo nie, občas nájdeme aj výnimky. Podobne netradične sa zachovala aj spoločnosť Istrofinal, ktorá vyhlásila na riešenie obvodového Centra Rudiny II. ešte v roku 2013 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž s dôrazom na komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia s vyriešením ústredného – centrálneho verejného priestoru pri rešpektovaní požadovaných väzieb na mesto Žilina a jeho mestské časti.

Skutočne nie je bežnou praxou, aby súkromný investor pred výstavbou bytových a komerčných objektov vyhlasoval verejnú architektonickú súťaž. „Spoločnosť Istrofinal, a. s. má však v tomto prípade eminentný záujem o názor odbornej verejnosti, nakoľko cieľom projektu je komplexná revitalizácia územia a vytvorenie príjemného priestoru pre život občanov v tejto lokalite. Na požadované urbanistické riešenie preto vypísala súťaž podľa pravidiel Slovenskej komory architektov a porotu súťaže zostavila z popredných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu,“ uvádza investor v predloženom investičnom pláne.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.