24.09.2023

V Malackách vyrastie bytový dom Corvus

Malacky potrebujú nové byty. Myslí si to aj istý investor, ktorý by chcel v tomto meste vybudovať nový bytový dom. Ten by sem mal priniesť desiatky nových bytových jednotiek, ktoré by mali uspokojiť rastúci dopyt.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Zmení sa územný plán?

V súčasnej dobe investorom navrhované využitie pozemku zatiaľ nezodpovedá platnému územnému plánu mesta z dôvodu, že uvedené pozemky boli zahrnuté do katastrálneho územia mesta Malacky až po poslednom schválení územného plánu. Hoci sa predpokladá zahrnutie tejto časti územia do plánovaného rozvoja mesta na účely bytovej zástavby a individuálnej bytovej výstavby, tento pozemok sa nachádza v časti mesta, ktorá nebola riešená z dôvodu, že pri spracovávaní územného plánu mesta Malacky bol pozemok ešte súčasťou katastrálneho územia VO Záhorie. „Uvedená navrhovaná činnosť predstavuje aj pre mesto Malacky možnosť poskytnúť spoluprácu pri navrhovanom rozvoji mesta, ktoré môže mať potenciálne oveľa väčší rozsah zástavby v celom dotknutom území. Taktiež pri nerealizovaní navrhovanej činnosti by sa uvedenej lokalite ťažko hľadalo iné využitie vzhľadom k tomu, že sa už v súčasnosti ani nevyužíva na poľnohospodárske účely a leží v prevažne oplotenom areáli v majetku navrhovateľa,“ uvádza investor so svojom zámere.

Dva domy

Bytový dom sa má skladať z dvoch objektov. V tom prvom sa bude nachádzať jedna garsónka, 24 dvojizbových, 28 trojizbových, tri štvorizbové a jeden päťizbový byt. V druhom bytovom dome zasa nájdeme dvanásť apartmánov, 17 dvojizbových, tri trojizbové a jeden štvorizbový byt. Celkový počet parkovacích miest investor určil na 123. Ako tento ďalej uvádza, „potreba nových obytných zón typu navrhovanej činnosti vyplýva zo snahy vysťahovať sa za lepším, kvalitnejším bývaním smerom von z miest, bližšie k prírode, na vidiek. Daná lokalita je vhodná pre navrhnutú výstavbu najmä svojimi prírodnými podmienkami, možnosti vybudovania dostatočnej infraštruktúry a dobrým dopravným napojením na Bratislavu.“

Aj vo Veľkých Levároch

Pokiaľ sa už bavíme o rezidenčných projektoch v Malackách a ich okolí, pozrieť sa môžeme napríklad do neďalekých Veľkých Levárov. Ide totiž o realizáciu 95 samostatne stojacich rodinných domov a 24 rodinných domov riešených ako dvojdomy. Svoj nový domov by si tu malo nájsť takmer šesťsto obyvateľov, čo by znamenalo, že Veľké Leváre by sa mohli obcou s približne štyritisíc obyvateľmi a to samozrejme znamená aj viac peňazí pre samotnú obec do jej rozpočtu. Každý rodinný dom v sebe ukrýva miesto pre štyroch obyvateľov. Pokiaľ ide o bytové jednotky v dvojdomoch, tie sú navrhnuté pre troch obyvateľov. Za výstavbou stojí bratislavská spoločnosť Levarky s.r.o.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.