24.09.2023

Trnavská časť Zátvor dostane aj nové obchody

Lokality, kde vyrastú nové bytové domy, by svojim obyvateľom mali poskytovať okrem kvalitného a príjemného bývania aj dostatok služieb a obchodných príležitostí. Tento názor očividne zdieľa aj investor nového komerčného projektu na okraji Trnavy s názvom Obchodné centrum Trnava Zátvor, ktoré by malo vyrásť v priebehu dvanástich mesiacov na voľných parceliach na Piešťanskej ceste neďaleko vodárne. Hoci sa pomerne blízko nachádzajú aj ďaľšie obchodné prevádzky Tesco a Kaufland spolu s obchodnými galériami, tento projekt treba vnímať ako rozumné využitie príležitosti v tesnej blízkosti nových bytov postaviť čo najbližšie k ľuďom nové obchody.

zdroj: www.trnava-live.sk

K bytom patria obchody

Napokon, aj samotný investor, ktorým je košická spoločnosť Europrojekt Theta 8 Sk, dcérska spoločnosťou nemeckej firmy Saller, v investičnom zámere uvádza, že cieľom je vybudovať objekty občianskej vybavenosti k novovznikajúcim obytným súborom v lokalite Zátvor II. „Jedná sa o výstavbu dvoch objektov občianskej vybavenosti, parkovacích miest na teréne, s dopravným napojením na cestu prvej treidy, s obslužnými komunikáciami, cyklistickou trasou a zeleňou.“ Aby sa po postavení nových objektov neskomplikovala dopravná situácia, investor ešte pred samotným začiatkom ich realizácie vybudoval kruhovú križovatku. Tá už je v týchto dňoch prakticky funkčná.

Ani malé, ani veľké

Podľa predloženého projektu by dva novopostavené objekty nemali svojou veľkosťou narúšať kompatibilitu miestneho prostredia, no na druhú stranu budú zasa dosť veľké na to, aby ľuďom dokázali poskytnúť všetko, čo treba. Prvý objekt sa podľa projektu skladá z troch funkčných a konštrukčných častí. Prvá z nich v sebe zahŕňa priestor pre samostatné obchodno-obslužné prevádzky, kým druhú časť vlastne tvorí pasáž, ktorá by mala byť prepojené na priľahlú urbanistickú zástavbu. V tejto časti objektu sa bude nachádzať aj samotný vstup a tiež schodisko do tretej, východnej časti, ktorá má na rozdieľ od ostatných častí s jedným podlažím podlažia dve.

Druhý objekt bude rovnako slúžiť pre občiansku vybavenosť a služby a takisto sa konštrukčne a funkčne skladá z troch základných častí. Dve budú vytvárať priestor pre obchody a služby, kým tretia, podobne ako v prvom objekte, bude slúžiť ako prepojovacia pasáž. Na rozdieľ od objektu prvého však bude mať druhý objekt iba jedno podlažie vo všetkých jeho častiach. Celkový počet parkovacích miest by mal byť 448.

Od leta do leta?

Projekt sa mal začať realizovať v lete tohto roku a ak ste v tomto čase prechádzali Trnavou, určite ste zistili, že tomu tak aj skutočne je. Jeho dokončenie je avizované na prelom jari a leta v budúcom roku, takže samotná realizácia by sa mala zmestiť do dvanástich mesiacov. Predpokladané finančné náklady by sa mali pohybovať niekde na úrovni 10, 3 milióna eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.