21.02.2020

Nový priemyselný areál pri Topoľčanoch prinesie nové pracovné miesta

Zdroj: http://www.ren-invest.sk/

V katastri obce Tovarníky, ktorá je od Topoľčian vzdialená „len čo by kameňom dohodil“, by sa už za krátky čas mala rozbehnúť výstavba nového priemyselného areálu. Pre tento región to znamená nielen zaujímavú investičnú príležitosť, ale najmä vytvorenie nových pracovných miest, ktorých, jednoducho povedané, ani v Tovarníkoch či Topoľčanoch nie je ani zďaleka toľko, koľko by bolo treba. Načo nový priemyselný park? V súčasnej dobe sa na území katastra obce Tovarníky už jeden priemyselný park nachádza a to na ulici Odbojárov. Jeho kapacitné možnosti sú však obmedzené. To je podľa investora, ktorým je spoločnosť Ren-Invest, s.r.o. so sídlom v tejto…