22.02.2020

Nový priemyselný areál pri Topoľčanoch prinesie nové pracovné miesta

V katastri obce Tovarníky, ktorá je od Topoľčian vzdialená „len čo by kameňom dohodil“, by sa už za krátky čas mala rozbehnúť výstavba nového priemyselného areálu. Pre tento región to znamená nielen zaujímavú investičnú príležitosť, ale najmä vytvorenie nových pracovných miest, ktorých, jednoducho povedané, ani v Tovarníkoch či Topoľčanoch nie je ani zďaleka toľko, koľko by bolo treba.

Zdroj: http://www.ren-invest.sk/

Načo nový priemyselný park?

V súčasnej dobe sa na území katastra obce Tovarníky už jeden priemyselný park nachádza a to na ulici Odbojárov. Jeho kapacitné možnosti sú však obmedzené. To je podľa investora, ktorým je spoločnosť Ren-Invest, s.r.o. so sídlom v tejto obci, aj hlavným dôvodom, prečo by sa nový priemyselný areál mal zrealizovať. Okrem toho však v investičnom zámere vyjadruje aj ďalšie ciele, ktorými sú napríklad rozšírenie priemyselnej časti katastra obce Tovarníky, ktorá je svojou polohou, dostupnosťou a možnosťou napojenia na inžinierske siete pre investorov veľmi zaujímavá, posilnenie potenciálu regiónu, rozšírenie výroby, vytváranie nových pracovných miest, zlepšenie prístupnosti obce a regiónu v záujme zvýšenia jeho konkurencieschopnosti, získanie záujmu prosperujúcich a nadnárodných podnikateľských subjektov či využívanie kvalifikovanej pracovnej sily a tradície regiónu.

Práca pre takmer 170 ľudí

Miera nezamestnanosti bolo koncom februára tohto roku v topoľčianskom okrese 13,15 percenta a v nitrianskom kraji, kam Topoľčany administratívne patria, celkovo až 14,58 percenta. Ide teda o pomerne vysoké čísla, ktoré majú bohužiaľ stúpajúcu tendenciu, aspoň v porovnaní s rovnakým obdobím v prechádzajúcom roku. K ich miernej náprave smerom k pozitívnejším číslam by však mala prispieť práve realizácia spomínaného priemysleného parku Brehy. Svoju nové zamestnanie by tu totiž mohlo nájsť až 169 zamestnancov. Z toho najväčší podiel, až 110 zamestnancov, by si mala vyžiadať strojárska výroba. Okrem nej sa vytvoria nové pracovné príležitosti v sklade, administratíve či predajni áut.

Z predchádzajúceho odstavca teda vyplýva, že investor v rámci výstavby vybuduje viacero objektov. Konkrétne pôjde o nový sklad, halu pre strojársku výrobu plus priestory pre administratívu a takisto predajňu áut. Tieto objekty budú vlastne pokračovaním výstavby priemyselného areálu Brehy, iniciovaného výstavbou predajne áut spoločnosti Kia Motors. Vedľajším stavebným objektom bude autoumyváreň spolu s príručným skladom predajne áut.

Za viac ako päť miliónov

Celá výstavba by podľa predpokladov mala spoločnosť Ren-Invest, s.r.o. vyjsť na viac ako 5,5 milióna eur. Začiatok výstavby je naplánový už na júl tohto roku, pričom jej ukončenie prichádza do úvahy o dva roky neskôr. Uvedenie prevádzaky by potom nasledovalo v rýchlom slede a to už v auguste 2015. Nový priemyselný park by sa mal podľa predložených údajov rozprestierať na ploche väčšej ako 30 tisíc metrov štvorcových.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.