22.07.2024

Nie je majer ako majer

Zdroj: www.enviroportal.sk

Východné Slovensko ponúka značné množstvo príležitostí k aktívnemu oddychu, no na druhú stranu môžeme smelo povedať, že aj tak ich nikdy nie je dosť. O jednom takom, ktorý bude v krátkom čase v tomto regióne vznikať, však vieme. Prezradíme na začiatok len toľko vám, že ide o majer. Neďaleko Košíc V tomto prípade sa pôjdeme pozrieť na miesto neďaleko nášho druhého najväčšieho mesta. Projekt, ktorý vám v tomto článku chceme predstaviť, sa totiž nachádza v okrese Košice – okolie, konkrétne juhovýchodne od obce Kokšov – Bakša a hospodárskeho dvora. V katastroch blízkych obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša, približne pätnásť kilometrov…