22.07.2024

Sú open space kancelárie prežitkom?

V mnohých firmách na Slovensku prevláda trend veľkoplošných alebo takzvaných open space kancelárií. Je to výrazná zmena oproti tomu, na čo boli ľudia pracujúci v menších či väčších uzavretých kanceláriách ešte pred niekoľkými rokmi zvyknutí. Kráča však tento trend ešte vôbec s dobou? A aký vplyv majú open space kancelárie na ľudí, ktorí v nich musia každý deň pracovať?

Ponúkajú racionalizáciu priestoru

Z hľadiska zamestnávateľa ide v prípade open space kancelárií o výhodný trend, ktorý ponúka pomerne slušnú racionalizáciu priestoru. Z tohto pohľadu ide aj o efektívnejšie využitie pracovného prostredia, pretože sa pritom ušetria financie. Na menší priestor sa totiž zmestí viac zamestnancov a samozrejme aj zariadenia, ušetrí sa tiež na spotrebe elektrickej energie a menšie sú aj technické problémy, ako napríklad vzájomné prepojenie počítačov.

Veľkoplošné kancelárie sú takisto výhodné aj pre šéfov a vedúcich pracovníkov, ktorí majú všetkých svojich podriadených sústredených na jednom mieste a teda pod priamou kontrolou. Tento spôsob vytvárania pracovného prostredia pochádza ešte zo sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy ho do praxe po prvý krát uviedli v Spojených štátoch amerických.

Stávajú sa prežitkom?

Je síce pravda, že tento nápad pochádza z USA, ale práve v amerických firmách sa z neho čoraz viac upúšťa. „Namiesto veľkých kancelárií sa zriaďujú malé útulné kancelárie, ktoré sú spojené s takzvanými „napping rooms“, akýmisi miestnosťami, v ktorých si môžete zdriemnuť. Zamestnávatelia pochopili, že zamestnanec je oveľa výkonnejší vtedy, keď nemá stres, má pokoj pre prácu, máločo ho ruší a môže si aj oddýchnuť, čo sa v open space nedá,“ vysvetľuje psychológ Radomír Warošek.

Podľa neho je tento typ kancelárií v súčasnosti z psychologického hľadiska prežitkom. „Výsledný efekt tohoto typu kancelárií vôbec nezodpovedal prvotným očakávaniam. Psychológovia a chvalabohu aj mnoho zamestnávateľov už postrehli, že ľudia pracujúci v takýchto priestoroch sú pod neustálym stresom a ich výkonnosť prudko klesá,“ pokračuje. Podľa jeho slov na začiatku éry open space kancelárií mal každý zamestnanec svoj vlastný „box“, ktorý zaisťoval aspoň trochu súkromia. „Časom sa ukázalo, že uzavretý malý priestor pôsobí na niektorých pracovníkov depresívne. Preto sa prešlo na veľkopriestorové kancelárie, k obrovským plochám, kde sú stoly zamestnancov oddelené iba nepatrne, prakticky vôbec,“ hovorí.

V práci sa človek musí cítiť dobre

„Kancelária je miestom, v ktorom zamestnanci trávia podstatnú časť dňa, a mnohí aj celého svojho života. Ak sa človek od rána do nesporých hodín pohybuje v prostredí, v ktorom sa necíti dobre a v ktorom nemá súkromie, potom na seba nervozita, podráždenosť, nesústredenosť či podobné pocity nenechajú dlho čakať,“ vysvetľuje psychológ. „Na to, aby človek efektívne využíval pracovný čas a cítil sa v práci príjemne, musí mať vytvorené aj podmienky. Psychológovia zistili, že pre človeka pracujúceho v kancelárii je dôležitejšie ako jej samotné vybavenie to, o aký typ kancelárie ide. Pre človeka taktiež okrem rôznych fyzikálnych faktorov, ako je teplota, zloženie vzduchu či množstvo alergénov, sú rovnako dôležité aj psychické faktory, na ktoré ak sa neprihliada, môže sa to odzrkadliť na jeho podlomenom psychickom i fyzickom zdraví,“ dodáva.

Len pre niektorých ľudí?

Prirodzene, nie všetci ľudia sú rovnakí a preto to, čo vyhovuje jednému, nemusí vyhovovať druhému. Tak je to aj v prípade veľkoplošných kancelárií. Zásadný problém pri open-space kanceláriách je ten, že nerozlišuje medzi ľuďmi, neprihliada k rôznym temperamentovým typom jednotlivých zamestnancov, neprihliada k ich individuálnym potrebám, ale ich všetkých akoby hádzal do jedného vreca jednej „veľkej rodiny“, čo z dlhodobého hľadiska nemá šancu na úspech,“ hovorí Warošek.

„Určitým ľuďom, samozrejme, môže táto totálna „mixzóna“ aj vyhovovať. Napríklad silným extrovertom sa môže páčiť, že budú uprostred nikdy neutíchajúcej vravy a bude ich to motivovať k lepším výkonom, lebo sa radi ocitajú v stredobode pozornosti. Niekedy ani zvýšený pocit kontroly pre nich nemusí byť rušivý. Naopak, pre introvertov je takýto typ kancelárií začiatkom konca. Nedokážu sa sústrediť, nezvládnu neustály hluk, kontrolu a byť „anonymnou súčiastkou“ na veľkom priestore im tiež na sebavedomí nepridá. Niekedy je táto forma vhodná, ak krátkodobo potrebujete pracovať v tíme a kde je potrebná neustála kooperácia. Pri individuálnych výkonoch a ani pri tvorivej práci však tento typ kancelárií nie je absolútne vhodný,“ dodáva.

Trend otvorených kancelárií, ako sa zdá, teda pomaly, ale isto prestáva byť aktuálny a nahrádza sa niečím, čo viac ľuďom vyhovuje. Pokiaľ však ide o Slovensko, aj v tomto ohľade trochu zaostávame a to, čo je pre iné krajiny už nevhodné, je u nás považované za vynikajúci nápad. Pritom najmä samotným zamestnávateľom by najviac malo záležať na tom, aby ich zamestnanci pracovali v takom prostredí, ktoré im dovolí podávať čo najlepší pracovný výkon. A open space kancelárie, ktoré prinášajú pre ľudí stratu koncentrácie, väčšiu chybovosť pri práci, absenciu súkromia a pocit neustáleho dohľadu nie len nadriadeného, ale aj kolegov, takýmto prostredím rozhodne nie sú.

 

autor: Andrej Jurica

Komentáre sú vypnuté.