28.01.2022

Situácia v stavebníctve na začiatku roka: opäť samý pokles

Pravidelne vám prinášame správy o situácií stavebníctva a stavebnej produkcii na Slovensku. Väčšinou v nich musíme konštatovať, že jej objem klesá. Inak to nebude ani v tomto prípade. Stavebná produkcia a ukazovatele s ňou súvisiace totiž na optimizme skutočne nepridávajú.

Opäť pokles

Podľa údajov Štatistického úrad SR stavebná produkcia vo februári po troch mesiacoch medziročného rastu znova klesla. V porovnaní s februárom 2013 sa znížila o 3,5 percenta na 233,3 miliónov Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola dokonca o 1,3 percenta nižšia ako v januári tohto roku. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s februárom 2013 klesla o 4,9 percenta na 218,4 miliónov Eur.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 449,6 miliónov Eur a medziročne sa znížila o 0,4 percenta. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 1,1 percenta na 423,1 milióna Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa takisto znížil a to o 2,5 percenta na 296,2 milióna Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe však boli vyššie o 2 percentá a dosiahli 121,8 milióna Eur. Produkcia v zahraničí takisto vzrástla a to o 12,9 percenta.

Mzdy takisto klesali

S objemom stavebnej produkcie, ktorý medziročne klesol, korešpondoval aj vývoj v mzdách. Aj v ich prípade sme totiž zaznamenali pokles. Keď si totiž porovnáme február 2013 s februárom 2014, zistíme, že medziročne priemerná nominálna mesačná mzda klesla o 2,1 percenta. Prepočítané na peniaze, tento typ mzdy v stavebníctve predstavuje 547 Eur. Rovnako klesla aj priemerná reálna mesačná mzda a to v prípade stavebníctva o 2 percentá.

Pravdou však je, že skutočná mzda v stavebníctve je v realite vyššia a štatisticky ťažko overiteľná. Nie je totiž žiadnou výnimkou, že zamestnávateľ neoficiálne zaplatí svojmu zamestnancovi vyššiu čiastku, ako je oficiálne zdokladovaná na mzdovom liste. Podobné praktiky sa na Slovensku okrem stavebníctva vykonávajú najmä vo sfére dopravy. Preto je skutočne ťažké sa dopátrať reálnej mzdy, ktorá je v týchto odvetviach.

Zamestnanosť stagnuje

Stavebná produkcia klesá, mzdy v stavebníctve klesajú, ako je to však v tomto segmente so zamestnanosťou? Tá v rámci medziročného porovnania zaznamenala určitý nárast, hoci v konečnom dôsledku ide skôr o stagnáciu, ako o skutočný rast. V percentuálnom vyjadrení ide totiž o nárast iba o 0,5 percenta. No aj tu sme zaznamenali určitý pokles – v priemere za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 zamestnanosť klesla v stavebníctve o 0,2 percenta. No aj tento pokles je skôr stagnáciou, ako skutočným poklesom. V každom prípade však situácia v slovenskom stavebníctve ružová naozaj nie je.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.