23.09.2023

Rekonštrukcia bytu a stavebné povolenie

To, že na stavbu rodinného domu je potrebné stavebné povolenie, je každému jasné. Otázkou však je, či takéto povolenie potrebujeme aj v prípade, že chceme náš byt podrobiť rekonštrukcii. Tam už nie je problematika úplne taká jasná a práve z tohto dôvodu sa na to pozrieme trochu bližšie.

Kedy je stavebné povolenie potrebné

Hoci si väčšina ľudí myslí, že stavebné úpravy svojho bytu nemusia žiadnym spôsobom riešiť so stavebným úradom, v princípe ide o omyl. Aj na rekonštrukciu svojho bytu totiž môžete stavebné povolenie potrebovať a to najmä v prípade, že by ste touto stavebnou úpravou nejakým spôsobom zasahovali do nosnej konštrukcie bytu. Vtedy si na príslušný stavebný úrad musíte zájsť so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia, hoci treba priznať, že nie každý postupuje týmto zákonný spôsobom. Je to však skutočne nevyhnutné, pretože by ste svojím stavebnným zásahom mohli negatívne ovplyvniť statiku domu, v ktorom sa váš byt nachádza.

Stavebné povolenie podľa stavebného zákona potrebujete aj v prípade zmeny stavby, to znamená najmä pri prístavbe alebo nadstavbe. Čiže aj v prípade, že sa podstatne mení vzhľad danej stavby alebo tiež spôsob jej užívania. Čo si takisto väčšina ľudí neuvedomuje, platné stavebné povolenie by ste mali aj pri zasklení lodžie či balkóna a tiež pri výmene okien, no iba v prípade, že sa spolu s ich výmenou zmení aj ich veľkosť.

Kedy stačí úpravy len nahlásiť

Pokiaľ svojimi stavebnými úpravami do nosnej konštrukcie bytu nezasahujete a ani sa vás netýkajú vyššie spomenuté podmienky, aj tak máte pri rekonštrukcii bytu voči stavebnému úradu istú povinnosť. Ide totiž o nahlásenie, ktoré by ste mali urobiť v prípadoch, ktoré takisto určuje zákon. Ak budeme trochu konkrétnejší a budeme stavebný zákon citovať, ide napríklad o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Zahŕňa to teda aj prestavbu staršieho umakartového bytového jadra na murované, čo je zrejme najčastejšou rekonštrukciou, pokiaľ ide o stavebné úpravy v bytoch.

Postup v tomto prípade je taký, že po ohlásení rekonštrukcie by ste si mali počkať na vyjadrenie stavebného úradu. Vo väčšine prípadoch ide samozrejme len o formalitu, ale môže sa stať, že stavebný úrad bude mať proti rekonštrukcii isté námietky – napríklad bude stavebné úpravy klasifikovať ako také, na ktoré je potrebné stavebné povolenie a pobobne. K ohláseniu by ste mali dodať aj situačný výkres, samozrejme v jednoduchej forme. Pokiaľ stavebný úrad nebude mať voči vašim úpravám žiadne námietky, máte dva roky na to, aby ste túto rekonštrukciu začali realizovať.

A čo susedia?

Voči svojim susedom, a to najmä tým, ktorých sa stavebné úpravy vášho bytu bezprostredne týkajú, máte hlavne akúsi ľudskú povinnosť im o plánovanej rekonštrukcii povedať. Či už chcete alebo nie, určitým spôsobom sa ich to bude dotýkať a práve kvôli dobrým medziľudským a susesksým vzťahom je dobré ich s vašimi plánmi oboznámiť. Hoci takáto povinnosť vám zo zákona nevyplýva, ide o základnú ľudskú slušnosť. A ešte jedna vec – stavebné úpravy bytu ste mali nahlásíť aj spoločnosti, ktorá spravuje váš bytový dom. Minimálne preto, aby v prípade potreby neboli zmätení z toho, že majú staré plány bytu a nevedia, kde sa v ňom čo nachádza.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.