30.03.2020

Nájomné byty v móde

V minulom roku štátny fond rozvoja bývania zaznamenal zvýšený záujem samospráv o výstavbu a kúpu nájomných bytov. Znamená to, že samosprávne nájomné byty sa konečne stávajú jednou z priorít slovenských miest a obcí.

Počet sa zvýšil

V roku 2014 dostal Štátny fond 222 žiadostí na obstaranie nájomných bytov, čo je v porovnaní s rokom 2013 dvojnásobný nárast. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú táto inštitúcia vydala. „Prijatými legislatívnymi zmenami sa nám podarilo zvrátiť negatívny vývoj posledných rokov a opätovne sme naštartovali výstavbu nájomných bytov,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Znamená to teda, že v porovnaní s rokom 2013 sa v roku 2014 podporilo o 65 percent viac žiadostí o tento typ úveru, čím fond priznal úvery na obstaranie až 2128 nájomných bytov. Najviac potešujúce v tejto súvislosti je, že o 1991 nájomných bytov mali záujem samosprávy a o 137 právnické osoby alebo neziskové organizácie. V roku 2014 bolo totiž prvý rok umožnené aj právnickým osobám a neziskovým organizáciám získať úver z fondu na obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou s úrokovou sadzbou jedno percento na tridsať rokov maximálne 80 percent z obstarávacej ceny, pričom tento úver bol bez dotácie ministerstva dopravy.

Výhodný úver

Samospráva mohla v roku 2014 financovať obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou kombináciou úveru a dotácie. Pomer úveru a dotácie bol v závislosti od rozlohy bytu, oprávnených nákladov a štandardu bytu. Výška dotácie plynúca z ministerstva bola 30 až 75 percent. Zvyšok obstarávacej ceny bol úver zo štátneho fondu s úrokovou sadzbou jedno percento na obdobie 40 rokov. Veľkou výhodou pritom je, že úver, ktorý poskytne fond, obec spláca z nájomného od nájomníkov obývajúcich byty a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezarátava sa do celkového dlhu obce. Pre mestá a obce teda ide o veľmi výhodný úver, ktorý im navyše môže veľmi napomôcť k zvýšeniu kvality bývania.

A čo rok 2015?

Čo štátny fond chystá pre tento rok? ,,Pre rok 2015 má celkovo ŠFRB rozpočtovaných na všetky účely úverov 174,5 miliónov Eur, z ktorých je pre účel obstarania nájomného bytu vyčlenených 118 miliónov, z čoho je pre samosprávy 100 miliónov Eur a právnické osoby a neziskové organizácie 18 miliónov,“ hovorí generálna riaditeľka fondu Dana Pištová. Žiadatelia o úver na obstaranie nájomných bytov mohli podať svoju žiadosť na okresnom úrade v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby v termíne do 28. februára.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.