23.05.2024

Košické Nové Terasy idú do tretej fázy

Rezidenčný projekt Nové Terasy patriaci do portfólia finančnej skupiny Penta smeruje do svojej tretej fázy. V rámci nej má v Košiciach vyrásť päť nových bytových domov a takisto dva ďalšie objekty občianskej vybavenosti.

Zdroj: www.enviroportal.sk

V nadväznosti na svoje predchodkyne

Projekt nadväzuje na svoje predchádzajúce fázy Nové Terasy 1 a Nové Terasy 2. Aj v tomto prípade teda ide primárne o výstavbu bytových domov alebo lepšie povedané obytnej zóny. Pätica nových bytových domov a tiež dva objekty občianskej vybavenosti by mali vyrásť na území, ktoré je zo severnej a severozápadnej strany ohraničené areálom Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, zo západnej strany areálom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, z južnej cestou na Ondavskej ulici, za ktorou sa nachádza areál školských internátov na ulici Medická a z východnej strany zasa zástavbou terasových domov na ulici Belanská.

Toto územie je v súčasnosti čiastočne zastavané, prevažujú na ňom však nezastavané plochy. Zaujímavým faktom je, že tento pozemok bol v minulosti definovaný ako rezervná plocha pre výstavbu teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Ich výstavbou mal byť vytvorený ucelený komplex fakultnej nemocnice, ktorý by pokrýval potreby výuky, vedy a výskumu. V roku 2013 však bola vykonaná aktualizácia Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, kde bola pôvodná funkcia v územnom pláne definovaná ako plocha pre rozvoj mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti s predpokladaným využitím pre rozvoj zdravotníckeho komplexu nemocnice s poliklinikou, zmenená na plochy zmiešaných funkcií bývania vo viacpodlažnej zástavbe a občianskej vybavenosti, ako aj plochy občianskej vybavenosti. Práve z tohto dôvodu je teda na tomto pozemku možné výstavbu novej obytnej zóny zrealizovať.

Viac ako dvojstovka nových bytov

Návrh obytnej zóny Nové Terasy 3 tvorí päť bytových domov s počtom bytov 225 a dva samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Štyri bytové domy sa budú vyznačovať ôsmymi nadzemnými podlažiami, pričom ten piaty ich bude mať o jedno menej. Aby však zóna bola pre svojich nových obyvateľov príjemným miestom pre život, medzi domami sa nájde aj priestor pre detské ihriská a tiež trávnaté plochy určené pre rôzne aktivity. Pokiaľ ide o parkovanie, to je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa podľa vyjadrenia investora v oficiálnom dokumente parkovacie miesta budú striedať s plochami zelene s cieľom zabezpečenia správneho mixu medzi počtom zaparkovaných áut a príjemným pocitom z obytnej ulice. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na prvom nadzemnom podlaží navrhovaných bytových domov. Ešte dodajme, že odhad investičných nákladov na výstavbu projektu Nové Terasy 3 sa pohybuje na úrovni pätnásť miliónov Eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.