24.09.2023

Košice ponúknu nové byty

Na Slovensku sa nestavia len v našom hlavnom meste, bytové domy vyrastajú aj inde, napríklad v Košiciach. Práve tu by sa totiž počet bytov mal obohatiť o nové bytové jednotky, ktoré sa budú nachádzať v novom bytovom dome.

Zdroj: http://www.safran.sk/

Nové byty do Košíc

Územie, na ktorom by mal nový bytový dom vyrásť, je ohraničené z východu a juhu Žižkovou ulicou, zo západu Moldavskou ulicou a zo severu jestvujúcim dvojpodlažným polyfunkčným objektom. Východná hranica je z časti lemovaná jestvujúcimi do svahu zapustenými radovými garážami. Územie je v súčasnej dobe nezastavané a nie sú na ňom ani žiadne inžinierske siete. Pozemok je zväčša vo vlastníctve investora, ktorým je miestna akciová spoločnosť Safran Slovakia, a.s.. Časť pozemku je však vo vlastníctve mesta.

Izby s vyhliadkou

Architektúra bytového domu sa odvíja od zámeru vybudovať terasové byty s výhľadom na panorámu Košíc. Preto je podľa investora objekt uskakovaný po podlažiach vytvárajúc tak jednotlivé rozmerné terasy bytov. V priestoroch pod uskakovanými bytmi sa nachádzajú dve podlažia garáží. Zároveň je doplnený dvomi podlažiami bytov zo západu s výhľadom do priľahlého parku. Bytový dom svojim hmotovo-priestorovým riešením vhodne nadväzuje na priľahlú zástavbu rodinných domov a tvorí tak premostenie k blokovej bytovej výstavbe v západnej časti lokality.

Cieľom je zlepšenie ponuky

Podľa investora výstavba bytového domu vylepší ponuku a možností kvalitných služieb v meste Košice. Navrhovaný projekt má v každom prípade výhodnú polohu. „Architektonický výraz objektu bude podriadený účelu a funkcii podľa požiadaviek stavebníka a so zohľadnením charakteru budúcej výstavby v okolí. Vhodný výber stavebných materiálov s prihliadnutím na detail v architektúre, ako aj farebné pojednanie sú predpokladom jednoduchej, tvarovo architektúry vhodne zakomponovanej do tejto časti mesta,“ uvádza investor vo svojom zámere.

Ponúkajú aj Šafránovú záhradu

Spoločnosť Safran má však v Košiciach rozbehnuté aj iné rezidenčné projekty. Ide napríklad o takzvanú Šafránovú záhradu, ktorý by do Košíc mal priniesť 74 nových bytových jednotiek. Ide o zaujímavé a atraktívne umiestnenie domu prakticky v parku v centre mesta, neďaleko niekdajších kasární Kapitána Jaroša. Investor projektu jeho názov nezvolil len tak pre nič za nič, ale práve z dôvodu, že na tomto mieste sa kedysi nachádzali záhrady plné šafránu. Prípadní majitelia nových bytov však nezískajú len atraktívne bývanie v prostredí parku takmer v samotnom centre veľkomesta či podzemné parkovanie, ale aj priame spojenie s kultúrou, keďže spomínaný park sa stal dejiskom kultúrnych akcií v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.