22.05.2022

Ďalšie byty pre Dúbravku

V bratislavskej Dúbravke sa niečo chystá! A to niečo by mala byť výstavba nových bytov, ktoré by sa mali vybudovať v rámci realizácie nového polyfunkčného objektu s názvom Polianky. A nebude sa nachádzať nikde inde, ako v rovnomennej lokalite.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Z ôsmych blokov

Účelom navrhovaného projektu je novostavba a tiež dostavba polyfunkčného komplexu Polianky na ploche takmer 16 tisíc metrov štvorcových. Územie sa nachádza v lokalite Polianky, ktorá je súčasťou mestskej časti Dúbravka. V rámci nej ide o južnú a tiež najbližšiu časť v smere k centru mesta. Pokiaľ ide o počet novovybudovaných bytových jednotiek, malo by ich byť 131. K nim však treba pripočítať aj 42 bytov určených na prechodné bývanie a deväť bytov určených na prenájom. Aby mali noví obyvatelia bytov kde parkovať, v rámci projektu vznikne aj 121 parkovacích miest v podzemnej garáži a 147 parkovacích plôch na povrchu, z toho 11 pre imobilných. Výstavba bude podľa investora, ktorým je spoločnosť Jannis s.r.o. so sídlom v hlavnom meste, členená na etapy a aj na bloky, pričom celkovo pôjde o osem blokov. V súčasnej dobe už investor požiadal o vydanie územného rozhodnutia.

V súlade s plánom

Ak by sme mali projekt opísať trochu bližšie, ide o bytový komplex s obchodnými prevádzkami a s penziónom. Ako investor vysvetľuje, tento komplex vytvára mestské prostredie a dopĺňa ho o zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia. „Rozvíja sídliskové a mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zástavby, vytvára rozmanitú bytovú štruktúru s viacerými typologickými druhmi malopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu. Z celomestského hľadiska polyfunkčný objekt nadväzuje na urbanistickú štruktúru mestskej časti Dúbravka a vytvára vysoko hodnotnú kvalitu trvalo udržateľného mestského prostredia,“ uvádza sa v investičnom zámere. Ako ďalej dopĺňa, projekt nadväzuje a rozvíja lokálne centrum spoločenských aktivít v okolí Harmincovej ulice, kde je vybudovaná vybavenosť mestského charakteru, čiže zimný a futbalový štadión, obchody a športoviska v blízkom okolí.

Štvrť otvorená projektom

Bratislavská Dúbravka je pre investorov lákavou štvrťou, napokon, ide o územie s vysokým rezidenčným potenciálom. Práve preto sa mala stať domovom pre viacero projektov, ako boli napríklad Dúbravčice, v rámci ktorých na ploche 36 tisíc metrov štvorcových malo vyrásť 68 bytov a takisto 170 apartmánov. Podobným projektom bol aj bytový dom Rosnička, ktorý mal do hlavného mesta priniesť 66 nových bytov. A samozrejme by sme nemali zabudnúť na bytový dom Skleník, ktorý svoj názov dostal po rovnomennom staršom objekte miestneho obchodného domu. Ten sa mal vyznačovať 112 novými bytmi. No na druhú stranu, spomínané projekty zatiaľ do fázy realizácie nevstúpili.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.