18.10.2019

Ďalšie byty mieria do Rače

Bratislava ponúka, či už chceme alebo nie, snáď najviac priestoru, pokiaľ ide o realizáciu nových projektov a je pritom jedno, či ide o projekty rezidenčné alebo komerčné. Preto sa aj v tomto článku pozrieme na projekt z prvej menovanej kategórie, ktorý by mal vyrásť v bratislavskej mestskej časti Rača.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Pri Horskej ulici

Obytný súbor Dolný Slanec, ako sa projekt nazýva, sa bude nachádzať v bratislavskej mestskej časti Rača. Na západe so stavebným pozemkom susedí Horská ulica, z ostatných strán by sme tu našli bytové domy a najmä vinohrady. A práve tu by spoločnosť Grunt a.s. chcela vybudovať obytný súbor pozostávajúci z jedenástich malopodlažných bytových domov. Byty v nich by sa mali vyznačovať jednou až štyrmi izbami a domy budú štvorpodlažné, no zároveň doplnené o ustupujúce podlažia penthousu. Pokiaľ ide o počet bytov, tých tu bude 220 a svoj nový domov by si v nich malo nájsť až 565 obyvateľov.

Miesto s potenciálom

Pozemok, na ktorom by sa výstavba bytových domov mala zrealizovať, je v súčasnej dobe nezastavané. Ako tvrdí investor vo svojom investičnom zámere, jedným z dôvodov tejto výstavby je aj záujem využiť potenciál miesta, respektíve zhodnotiť a zatraktívniť danú lokalitu pre širšie vrstvy obyvateľstva. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu ponuky bývania v danej lokalite ako aj v Mestskej časti Bratislava – Rača a v nej žijúcich obyvateľov,“ vysvetľuje investor.

V Rači stavajú aj ďalší

Tak napríklad investor, spoločnosť Jurský Park 2, už dávnejšie avizoval svoj záujem premeniť brownfield na území niekdajších račianskych vinárskych závodov na nový obytný súbor. Ťažiskom tohto projektu je výstavba bytových a takisto nebytových priestorov. Jeho názov by mal byť Obytný súbor Vin – Vin Rača. Na území bývalých vinárskych závodov sa ešte stále nachádza niekoľko výrobných či administratívnych budov, s ktorými však investor v rámci nového projektu nepočíta. Sú totiž do značnej miery zdevastované a aj z vizuálneho hľadiska pôsobia skôr ako estetická závada. Podľa investora teda touto výstavbou dôjde aj ku kultivácii územia a tiež k sceleniu urbanistického vzhľadu lokality a zapojenie nových funkcií do organizmu Rače.

Bratislavská Rača, pokiaľ ide o jej rezidenčný charakter, je obľúbenou mestskou časťou nielen pre investorov a developerov, ale aj pre ľudí hľadajúcich nové bývanie. Rezidenčných projektov je tu totiž pomerne veľa. Jedným z nich je napríklad projekt s nevšedným názvom Zlaté krídlo, ktorý je momentálne vo výstavbe. Ponúka 120 bytov situovaných pod lesmi Malých Karpát a zároveň nad hlavným mestom.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.