24.09.2023

Dá sa zbaviť vecného bremena?

Aj takéto otázky trápia našich čitateľov. V redakčnej pošte sme si totiž našlo email od Petra Horečného z Košíc, ktorý má takýto problém: Dobrý deň, spolu s manželkou a jej matkou žijeme v rodinnom dome, ktorého vlastníkom je síce moja manželka, svokra má však právo doživotného užívania. Chcem sa vás spýtať, či je možné zbaviť ju tohto práva, nakoľko by sme s manželkou chceli dom zrekonštruovať, na čo potrebujeme hypotekárny úver, ktorý nám však žiadna banka vzhľadom na vecné bremeno nedá. Svokra totiž s rekonštrukciou nesúhlasí a doživotného užívania sa takisto nechce vzdať.

Čo je vecné bremeno?

Podľa zákona vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Zákon teda doživotné užívanie nehnuteľnosti Petrovou svokrou chápe ako vzťah vlastníka, osobu predstavujúcu vecné bremeno a všetkých zúčastnených vyplývajúci z užívania jednej nehnuteľnosti. Matka Petrovej manželky je tak do značnej miery chránená pred tým, aby ju mohli prinútiť danú nehnuteľnosť opustiť.

Zbaviť sa ho je ťažké

Vecného bremena sa pán Peter môže zbaviť len veľmi ťažko a to samozrejme nehovoríme o často nenapraviteľných škodách v rodine. Ideálne je takúto vec potrebné riešiť v kruhu svojich blízkych, diskutovať o možnostiach s matkou svojej manželky, prípadne so všetkými členmi rodiny, ktorých sa daná záležitosť týka. Konieckoncov, prakticky s každým sa dá dohodnúť, urobiť nejaký kompromis.Aj pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, bolo by skutočne najlepšie sa rozumne dohodnúť. Právo na doživotné užívanie danej nehnuteľnosti totiž zaniká až smrťou osoby, ktorá vecné bremeno predstavuje.

Samozrejme, existuje ešte jeden spôsob, ktorý by eventuálne pripadal do úvahy. Vecné bremeno ako také môže zaniknúť aj rozhodnutím súdu. To by však najprv pán Peter musel nejako dokázať, že sa matka jeho manželky vôbec nepodieľa na chode domu, že napríklad finančne neprispieva, že skrátka o danú nehnuteľnosť nejaví žiaden záujem. V tom prípade by pán Peter mal určitú šancu na úspech. Ako sme však uviedli vyššie, v určitom zmysle, aj keby náš čitateľ dosiahol podobný úspech, nakoniec by sa s ohľadom na rodinné a medziľudské vzťahy mohol javiť ako neúspech.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.