30.03.2020

Čo nové v stavebníctve?

Slovenské stavebníctvo a jeho produkcia je na tom ako na hojdačke. Sem tam nárast, potom zasa pokles, nárast, pokles a tak ďalej. Ako tomu však v tomto segmente bolo na konci predošlého roku? Odpoveď na túto otázku by nám mohli poskytnú údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky.

V produkcii nastal mierny pokles

Stavebná produkcia v decembri 2014 sa v porovnaní s decembrom 2013 znížila a to o 8,7 percenta na 429,5 milióna Eur. Ďalšou zaujímavou správou je, že dokonca aj po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,3 percenta nižšia ako v novembri 2014. Nejde teda len o medziročný pokles, ale aj o „medzimesačný“. Inak na tom nie je ani produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku: v decembri 2014 oproti decembru 2013 klesla o 8,9 percenta na 411,9 milióna Eur. Nuž a produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne takisto klesla a to o 4,5 percenta. Pokiaľ ide o celkový pohľad na predošlý rok, v roku 2014 dosiahla stavebná produkcia objem 4487,9 milióna Eur, čo znamená, že medziročne sa znížila o 4,2 percenta. Pokles teda nie je zanedbateľný.

Zamestnanosť v stavebníctve tiež nie je výnimkou

Zaujímavé však zaiste bude pozrieť sa nielen na to, ako je na tom stavebná produkcia, ale aj ako sú, respektíve na konci roku 2014 boli na tom mzdy v stavebnom segmente. Tak napríklad v decembri 2014 v porovnaní s decembrom 2013 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, veľkoobchode, ale v stavebníctve počet zamestnaných osôb klesol o 2,1 percenta. Keď sa pozrieme na celkové porovnanie roku 2015 s rokom 2013, aj v tomto prípade zistíme, že zamestnanosť v slovenskom stavebníctve poklesla a to o 1,1 percenta.

A mzda?

Mzda v slovenskom stavebníctve na tom nie je oveľa lepšie, ako dva vyššie spomínané ukazovatele.Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v decembri 2014 oproti decembru 2013 v mnohých odvetviach, ako napríklad v doprave a skladovaní, priemysle, predaji a oprave motorových vozidiel, veľkoobchode či informačných a komunikačných činnostiach, ubytovaní. V tomto prípade výnimkou nebolo ani stavebníctvo, kde sa priemerná nominálna mesačná mzda zvýšila o 2,2 percenta na 653 Eur. Rovnako v tomto období vzrástla aj priemerná reálna mesačná mzda a to o 2,3 percenta. Inak je to však v prípade porovania celých rokov 2014 a 2013. Mzda v stavebníctve totiž poklesla o jedno percento na 601 Eur. Pokles sa týka nielen nominálnej, ale aj reálne priemernej mesačnej mzdy – tu sme stavebníctvo zaznamenalo pokles o 0,9 percenta.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.