23.05.2024

Ceny nehnuteľností na bývanie v Európskej únií opäť rástli

Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je na najlepšej ceste opäť dosahovať svoje niekdajšie rekordy. Platí to nielen pre naše malé Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. Tieto závery vyplývajú z prieskumu, ktorý prednedávnom zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Ceny idú hore

A to nielen u nás. Ceny nehnuteľností na bývanie, rástli o 2,9 percenta v Eurozóne a o 3,8 percenta v rámci celej Európskej únií. Ide o ceny, ktoré sme získali na základe porovnania posledného kvartálu roku 2015 s tým istým obdobím predošlého roku. Takéto narastanie cien tu skutočne už dávno nebolo a môže nám poslúžiť ako dôkaz nezvratného trendu v cenách európskych rezidenčných nehnuteľností. Ak dnešnú situáciu porovnáme s tretím štvrťrokom 2015, ceny domov a bytov v rámci eurozóny zostali prakticky nezmenené, no pokiaľ ide o Európsku úniu, tu v poslednom kvartáli minulého roku ich ceny vzrástli o 0,2 percenta. Je to teda dôkaz, že ceny týcho nehnuteľností neustále narastajú a tak sa môžeme pripraviť na ďalšie cenové šoky.

Ako je to u kolegov?

Už vieme, že ceny rezidenčných nehnuteľností v rámci celej Európskej únie za posledné obdobie vzrástli. Ako je to však u jednotlivých členských štátov? Výsledky štatistiky sú skutočne zaujímavé. Tak napríklad v štyroch štátoch EÚ ceny narástli skutočne pozoruhodným spôsobom. Najväčší medziročný nárast sa zaznamenal vo Švédsku a to až o 14,2 percenta. Po ňom nasleduje Maďarsko s 10,3 a Veľká Británia s 7,1 percentným nárastom cien. Keď sa pozrieme na opačnú stranu tabuľky, krajinou, kde sa naopak ceny rezidenčných nehnuteľností znížili, bolo Chorvátsko a to 2,1 percenta. Sekundujú mu Taliansko s 0,9 a Cyprus s 0,6 percentným poklesom.

Pokiaľ ide o kvartálne porovnanie jednotlivých členských štátov, v tomto rebríčku kraľuje Bulharsko, nakoľko práve v tejto krajine sa ceny domov a bytov zvýšili o 3,1 percenta, čo je skutočne veľmi vysoký nárast. Podobne je na tom aj Lotyšsko a už spomínané Švédsko, kde bol však nárast cien o niečo nižší. Na druhej strane však ceny medzikvartálne v niektorých krajinách EÚ aj klesli a to konkrétne na Cypre o 4,2, Litve o 2,1 a Rakúsku o 1,7 percenta. Až na niekoľko výnimiek teda môžeme s čistým svedomím povedať, že ceny rezidenčných nehnuteľností v rámci priestoru Európskej únie rastú a len sotva môžeme predpokladať, kedy, za akých podmienok a na akej hranici sa tento rast nakoniec zastaví.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.