24.09.2023

Bytov sa stavia stále menej

Ako vyplýva z nedávno zverejnených údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, výstavba nových bytov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. To sa však týka najmä bytov v súkromnom sektore. Nové byty vo verejnom sektore totiž v istom ukazovateli zaznamenali svoj nárast.

Súkromný verzus verejný

Ak by sme sa pozreli na konkrétne čísla zverejnené Štatistickým úradom, v prvom kvartáli tohto roku počet začatých bytov medziročne klesol o 7,2 percenta. Stavať sa teda začalo 2685 bytov. Pokles sa však týka nielen počtu začatých bytov, ale aj dokončených. Tu sú čísla dokonca podstatne vyššie, keďže za prvé tri mesiace roku 2012 sa dokončilo 2856 bytov, čo znamená 17,8 percentný pokles oproti tomu istému obdobu v roku minulom. Pokiaľ ide o súkromný sektor, počet dokončených bytov za prvý štvrťrok klesol o 22,7 percent, čo znamená 2388 bytov. Zaujímavým je však porovnanie súkromného s verejným sektorom. Tam totiž počet dokončených bytov dokonca stúpol a to o 21,6 percent na 468 bytov.

Kde sa stavia najviac?

Bratislavský kraj sa môže pochváliť najväčším množstvom dokončených bytov a to 26,4 percent v rámci celého Slovenska, hoci oproti tomu istému obdobiu v minulom roku takisto zaznamenal pokles. Ak sa pozrieme len na naše hlavné mesto samotné, zistíme, že aj v súčasnej dobe sa v ňom dokončuje niekoľko zaujímavých rezidenčných projektov, ktoré by dopyt po bytoch mali pomerne slušne uspokojiť. Napríklad za minulý rok v Bratislave pribudlo takmer 1300 bytov a treba povedať, že sa im na realitnom trhu darilo. Developeri sa totiž v súčasnosti dokážu dobre „trafiť“ do vkusu a potrieb záujemcov o byt. Podľa štatistík je totiž vidieť, že ľudia majú záujem najmä o maximálne trojizbové byty v strednom štandarde, ktorý im developeri veľmi radi poskytnú. Premenené na drobné to znamená, že developeri síce znížili priemernú výmeru bytov, no to sa zároveň premietlo aj do celkovo nižších cien. Napríklad priemerná rozloha troj- a štvorizbových bytov sa za posledné roky v Bratsilave zmenšila až o pätnasť metrov štvorcových. Po Bratislavskom kraji v celkovom počte dokončených bytov nasleduje Nitriansky kraj s 13,1 percentami. Naopak, najmenej v rámci celého Slovenska sa ich v prvom štvrťroku 2012 dokončilo v Banskobystrickom kraji. Ide totiž len o 7,8 percenta.

Aký bol minulý rok?

To, že sa stavia stále menej a menej, aspoň pokiaľ ide o byty, vyplýva aj z porovnia s predošlými rokmi. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo ku koncu decembra 2011 rozostavaných 64 734 bytov. V priebehu roka 2011 sa začala výstavba 12 740 bytov a dokončilo sa 14 608 bytov. Ak pôjdeme ešte ďalej do minulosti, do roku 2010, tak v porovnaní s ním sa v roku 2011 znížil počet rozostavaných bytov o 1862, začatých bytov o 3 471 a dokončených bytov o 2468. Keď sa vrátimi do súčanosti, tak podľa štatistiky bolo ku koncu marca tohto roku rozostavaných 64 777 bytov. Ak to porovnáme s rovnakým obdobím minulého roku, aj tu sa ich počet znížil a to o 1,9 percenta.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.