23.06.2024

Bytov sa postavilo viac

Byty sa na Slovensku stavali aj v štvrtom štvrťroku 2015. A treba uznať, že ich nakoniec ani nebolo tak málo, ba ich počet bol dokonca vyšší, ako tomu bolo v predošlých obdobiach. Vychádzame pritom z údajov, ktoré poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Celkom slušné zvýšenie

V poslednom kvartáli minulého roku sa na území Slovenska začalo stavať 4452 bytových jednotiek. Pokiaľ si tento údaj porovnáme s rovnakým obdobím roku 2014, musíme skonštatovať, že sa ich počet zvýšil a to pomerne slušne – o 12,6 percenta. Podľa štatistického úradu tento pozitívny vývoj ovplyvnil najmä rast počtu začatých bytov v súkromnom sektore o 11,3 percenta na 4348 bytov. Pokiaľ ide o dokončené byty, ich celkový počet v poslednom štvrťroku 2015 vzrástol o 4,9 percenta na 5555 bytov a to v dôsledku rastu v súkromnom sektore o 8,5 percenta.

Najviac bytov v kraji Bratislavskom

Ako sa to už na Slovensku stalo „dobrou“ tradíciou, najviac bytov sa v štvrtom kvartáli roku 2015 dokončilo v Bratislavskom kraji a to 35,3 percenta, čo je skutočne vysoký podiel v celoslovenskom meradle. Druhé miesto, v podstate takisto už tradične, patrí Trnavskému kraju – 12,5 percenta. Posledné miesto v tomto pomyselnom rebríčku okupuje Banskobystrický kraj s 5,7 percentami dokončených bytov.

Počet dokončených bytov medziročne vzrástol len v Bratislavskom o 68,3 percent a takisto v Košickom kraji – 69,7 percent, čo skutočne v týchto súvislostiach zaujímavý údaj. V ostatných krajoch sa znížil, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali v Žilinskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Viac je aj bytov rozostavaných

Pokiaľ píšeme o počtoch bytov, z hľadiska štatistiky ide prakticky o pomerne výrazný nárast a to v každom meradle. Inak to nie je ani v prípade bytov rozostavaných. Tak napríklad k poslednému dňu predošlého roku bolo na území Slovenska rozostavaných 66 268 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 sa ich počet zvýšil o 6,8 percenta, pričom v súkromnom sektore vzrástol o 7,4 percenta na 64191 bytov.

A ako to bolo v roku 2015, pokiaľ ide o celkový počet bytov? Takisto ide o celkom zaujímavé čísla, nakoľko v priebehu minulého roku sa začala výstavba 19640 bytov a dokončilo sa 15 471 bytov. V porovnaní s rokom 2014 sa takisto zvýšil počet začatých bytov a to o 24 percent a počet dokončených bytov o 3,2 percenta.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.