18.04.2021

Aj v malom Báči sa stavia

Obec Báč v okrese Dunajská Streda je naozaj malou dedinkou. Čo je však jej devízou, je jej pomerne priaznivá vzdialenosť od nášho hlavného mesta. Od Bratislavy ho totiž delí približne len tridsať kilometrov, čo v súčasnej dobe, ako isto uznáte, nepredstavuje a to najmä pre Bratislavčanov žiadnu prekážku. A možno aj práve preto sa našli investori, ktorí by aj v tejto malej dedinke chceli postaviť zaujímavé rezidenčné projekty.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Nielen domy, ale aj bazény

Nie vždy sa stáva, že rezidenčný projekt je riešený tak komplexne, že sa v jeho rámci vybuduje aj oddychový priestor a to dokonca aj s bazénom. Ten bude prislúchať k výstavbe malopodlažných bytových domov. Bytový dom bude pozostáva z troch navzájom prepojených objektov so samostatnými vstupmi. Pôdorys bude mať v tvare U, zároveň bude mať tri podlažia a bude, samozrejme, podpivničený. Celkovo teda môžeme povedať, že v podzemnom podlaží sú situované garáže, v nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty.

V rámci celého objektu sa nachádza dvadsaťštyri bytov. Parkovanie je riešené v podzemných garážach a takisto na pozemku bytového domu. Ostatné plochy sú riešené ako oddychovo relaxačné plochy s bazénmi a ich technickým zázemím. Priestory budú slúžiť pre potreby obyvateľov bytového domu a susedných rodinných domov.

A čo iné „satelity“?

Samozrejme, rezidenčné projekty rastú aj v ďalších obciach, ktoré sú od Bratislavy vzdialené, čo by ste kameňom dohodili. Napríklad taký Miloslavov – tu by sa mal vybudovať projekt, ktorý do tejto obce prinesie až tridsaťsedem nových rodinných domov. Územie, na ktorom by domy mali vyrásť, zo severnej strany hraničí s existujúcou zástavbou na uliciach Hviezdoslavova, Sládkovičova a Štúrova, zo západnej strany s územím, na ktorom v súčasnej dobe stavia ďalšia firma a na východnej strane by sme našli Alžbetin chotár. Ako vysvetľuje investor, ktorým je spoločnosť RTP 01 s.r.o. z Bratislavy v predloženom zámere, architektonický výraz jednotlivých rodinných domov by mal akceptovať súčasné trendy modernej a funkčnej architektúry. Súčasťou rodinného domu je takisto garáž minimálne pre jedno osobné vozidlo a spevnená plocha pred rodinným domom minimálne pre dve osobné vozidlá.

Podobne je to aj v Hviezdoslavove. Nový rezidenčný projekt s názvom Hviezda. rieši vybudovanie a komplexnú prípravu územia pre rovnomenný obytný súbor. Samotný investičný zámer počíta s prípravou územia, výstavbu technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojok k jednotlivým pozemkom a výstavbu multifunkčného a detského ihriska. Pokiaľ však ide už o samotnú samotnú výstavbu jednotlivých rodinných domov, toto už bude na tom ktorom majiteľovi a stavebníkovi konkrétnej stavby. Investor tento fakt rieši len v zmysle dokumentácie pre územné konanie stanovuje limity pre ich výstavbu, nakoľko samotná výstavba rodinných domov bude mať individuálny charakter.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.