18.04.2021

Zmena v plánoch developera: na Podnikovej vyrastú štartovacie byty!

Na začiatku tohto roku sme vás na našich stránkach informovali o výstavbe projektu Bytového domu Nobelova – Podniková ulica, ktorý ešte pred svojou realizáciou narazil na množstvo prekážok, kvôli ktorým ho investor napokon stiahol. To však neznamená, že by sa svojho zámeru definitívne vzdal. Projekt je totiž späť, hoci v mierne zmenenej a upravenej podobe.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Ochranári a doprava

Bytový dom, ktorý mal vyrásť vedľa železničnej trati na Nobelovej a Podnikovej ulici v našom hlavnom meste, by sa podľa ochranárov dostal priamo do konfliktu s miestnou prírodou. „Výstavba bytového domu zlikviduje až 85 percent plochy zelene, zvýši intenzitu automobilovej dopravy v dotknutom území. Tým nespochybniteľne zhorší životné prostredie a kvalitu života v tomto území a priľahlej časti centra Bratislavy. Zachová sa iba 15 percent pôvodnej zelene, nové plochy budú vytvorené iba na streche podzemnej garáže, prípadná náhradná výsadba pozdĺž Nobelovej ulice nevytvorí nové zelené plochy, tie tam už sú (trávniky)…“ uvádzali vtedy vo svojom stanovisku ochranári. Podľa ich konštatovania by kvôli výstavbe zmizlo veľké množstvo stromov a tým jeden z mála súvislých zelených pásov v Bratislave.

Námietky voči výstavbe bytového domu sa našli aj z pohľadu dopravného riešenia. Ich dôležitou súčasťou bola pripomienka Železníc SR, ktoré avizovali nesúlad projektu s realizáciou európskeho železničného koridoru TEN-T. Problém sa aj podľa investora našiel tiež v dopravnom posúdení a v statickej doprave. V tejto súvislosti došlo ku „kozmetickej“ zmene v počte parkovacích miest z 233 na 231.

Projekt sa takmer nezmenil

Nový projekt takisto počíta s vybudovaním bytového domu medzi Podnikovou ulicou a železničnou traťou so 140 bytovými jednotkami pre približne 280 obyvateľov. Pozemok určený na výstavbu je okrem železnice ohraničený aj objektom reštaurácie, komplexom budov so skladmi a administratívou a cestou. Ako aj v pôvodnom zámere, aj teraz pôjde o osempodlažnú budovu, ktorá je dispozične tvorená z troch častí – bývanie, domová vybavenosť a suterén s parkovacími miestami. Bývanie je rozdelené do piatich sekcií a siedmych podlaží, čo znamená, že na jednom podlaží by sa malo nachádzať dvadsať bytov.

Výstavba by podľa plánov investora mala začať v poslednom kvartáli tohto roku, pričom jej koniec je avizovaný o dva roky neskôr. Predpokladané náklady by sa mali vyšplhať na sumu okolo 7,3 milióna eur. To je presne taká istá suma, ktorú investor predpokladal pri pôvodnom projekte. Napokon, nielen finančné náklady sú to jediné, čo sa v tomto prípade nezmenilo – ani z architektonického hľadiska k zásadným zmenám nedošlo. Uvidíme teda, aký postoj k tomuto „novému“ návrhu zaujmú ochranári, ktorým sa ten pôvodný vôbec nepozdával.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.