24.09.2023

Zelené a modré

Budovy môžu mať mnoho farieb. Veľmi zaujímavé sú však tie, ktoré majú farebný prívlastok „zelené“. Tie totiž akoby vyjadrovali trendy a takisto aj potreby súčasnej doby vzhľadom na životné prostredie. Nemenej zaujímavé sú však aj budovy modré. Tie totiž nemajú na zreteli „iba“ ekológiu, ale aj duševný stav svojich obyvateľov.

So zelenými certifikátmi

Pri výstavbe objektov v súčasnej dobe nejde len o ich technickú vybavenosť, vysoký štandard či celkovú ponuku služieb. Čoraz viac totiž záleží aj na tom, či je tento objekt zrealizovaný v súlade s princípmi trvalo udržateľnej architektúry. Ide teda o ekologické hľadisko a o to, aby postavená budova nemala negatívny dopad na svoje okolie, ba dokonca by tento dopad mal byť pozitívny.

Práve zo spomenutých dôvodov sa v oblasti stavebníctva udeľujú certifikáty, ktoré potvrdzujú, že daný objekt bol zrealizovaný v súlade s trvalo udržateľným stavebníctvom. Medzi takéto certifikáty patrí napríklad BREEAM z Veľkej Británie, nemecký DGNB alebo už spomínaný LEED, ktorý sa v našom prostredí udomácnil snáď najväčšmi.

LEED – Leadership in Energy and Enviromental Design, udeľuje americká rada U.S. Green Building Council. Môže ho získať nielen novostavba, ale aj dávnejšie postavaná budova. Tá však musí vo väčšine prípadov prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, aby podmienky ekologicky šetrného staviteľstva dodržala. Rovnako sa držiteľom certifikátu môže stať aj škola, rodinný dom ba dokonca aj celé mesto. Najvyšším ohodnotením spomedzi štyroch stupňov certifikátu je LEED Platinum.

Modrá je dobrá

Modrá farba je nielen populárnou farbou istej slovenskej politickej strany, ale aj farbou, ktorá je označením istého typu budov. Tie sú svojím spôsobom ešte dôležitejším artiklom architektonických kancelárií a developerských spoločností, nakoľko v ich záujme je dbať na celkové zdravie svojich obyvateľov, či už ide o zdravie fyzické alebo duševné. Môže pritom ísť rovnako o budovu rezidenčnú, ako aj komerčnú, bytové domy, ale rovnako aj kancelárie či obchodné priestory. Takzvaná modrá budova je totiž miestom, kde sa ľudia cítia jednoducho dobre a to vzhľadom na všetky podmienky. Napríklad kancelárie v takýchto budovách nie sú len priestorom, v ktorom je zamestnancom „nevoľno“ nielen z tlaku nadriadených, ale aj zo samotného praxcovného prostredia – práve naopak, ľudia tu pracujú v podstatne vyššom nasadení a duševnom kľude.

Takáto „modrosť“ sa dá dosiahnuť komplexným vybavením priestoru, v ktorom by ľuďom nemalo byť zle z klimatizácie či suchého vzduchu, z nedostatku priestoru nielen na sebarealizáciu, ale aj fungovanie samé o sebe, z duševného vyčerpania, ktoré je na Slovensku bežným javom najmä v súvislosti so syndrómom chorých budov. Chceli by ste napríklad sprchy, kde by ste sa po práci alebo pred prácou mohli umyť? Potrebujete načerpať svoje sily v krátkodobom pobyte v posilňovni počas pracovnej doby? Prečo nie? Aj keď, na Slovensku zatiaľ ešte naozaj nie…

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.