30.03.2020

Z panelárne bytový súbor Amarello

Na Slovensku samozrejme tiež v samotnej Bratislave je množstvo starších priemyselných objektov a nevyužívaných území s bývalou výrobnou funkciou, ktoré dnes už zavadzajú a takpovediac strašia. Preto je vždy potešujúce, keď sa nejaký investor chopí príležitosti a z podobného miesta vytvorí nový a životaschopný priestor.

Zdroj: www.enviroportal.sk

V bývalej panelárni

Na brehu Malého Dunaja v priestore mestskej časti Vrakuňa existuje stará paneláreň, v ktorej dnes sídli viacero stavebných firiem. V každom prípade už neplní svoju funkciu a treba povedať, že ani z estetického hľadiska nepredstavuje ktovieakú výhru. O revitalizáciu tohto priestoru prejavila záujem bratislavská spoločnosť , ktorá by v tomto priestore chcela zrealizovať výstavbu pozemných stavieb určených hlavne na bývanie. Zároveň by chcela rekonštruovať miestnu halu a využívať ju na športové účely. „Zámerom investora je revitalizovať územie existujúceho areálu panelárne , ktorá nevhodne pôsobí v novom kontexte rozvíjajúcich sa rodinných domov, svojou polohou a izolovanosťou blokuje možnosť využívanie brehov Malého Dunaja pre rezidentov na voľnočasové aktivity,“ vysvetľuje investor vo svojom zámere.

Najmä pre mladých, hoci ani na starších sa nezabúda

Ako vyplýva z investičného plánu, projekt sa zaoberá riešením bývania pre mladé a začínajúce rodiny. Nájdu sa tu však aj apartmány určené pre seniorov. Klasická funkcia bývania je však doplnená aj o polyfunkčné plochy, administratívu, obchodné priestory a služby a svoje miesto si tu nájdu športovo-rekreačné plochy.

Vytvoriť by sa tu teda mala malopodlažná zástavba mestského typu podporujúca prírodný charakter nábrežnej línie Malého Dunaja. Investor si zároveň z realizácie projektu sľubuje podporu športovo-rekreačných a voľnočasových aktivít a vytvorenie hierarchie verejných priestorov, čo znamená kultivované parkové priestory so sadovými úpravami, detské ihriská, námestie s vodnou plochou, pokojnejšie poloverejné priestory medzi zástavbou a súkromné priestory záhrad.

Sedem bytových domov a ešte viac

Ako vyplýva z investičného zámeru, ide o pomerne rozsiahly projekt. Bytových domov by tu totiž malo vyrásť až sedem a k nim musíme ešte prirátať apartmánový dom pre seniorov, administratívny objekt a Eco Dom. Zaujímavým počinom je v tomto prípade aj chystaná rekonštrukcia existujúcej haly betonárne, ktorá by mala slúžiť ako športová hala, v ktorej sa bude dokonca nachádzať aj lezecká stena. Súčasťou haly bude aj materská škola so samostatným detským ihriskom.

Obytný súbor Amarello, ako sa projekt oficiálne nazýva, by svoju realizáciu mal odštartovať už v decembri tohto roku, pričom investor koniec výstavby predbežne avizuje o dva roky neskôr. Pokiaľ ide o finančnú stránku, podľa investičného zámeru by malo ísť o sumu okolo dvadsať miliónov Eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.