24.09.2023

Z Krealu trochu iný Kreal

Nie je žiadnou výnimkou, že počas realizácie stavebného projektu neraz dôjde k nejakým zmenám či úpravám a to najmä vtedy, ak sa zmení majiteľ, investor alebo stavebník. K tomuto prípadu došlo aj v prípade výstavby polyfunkčného objektu Kreal v bratislavskej Petržalke.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Zmena majiteľa aj charakteru stavby

Pôvodne sa tento projekt mal zrealizovať pod názvom Polyfunkčný objekt Kreal. Navrhovateľom bola Architektonická Kancelária, Ing. arch. Ivan Kocan, AA. Na stavbu boli vydané povolenia a stavba začala. Ďalšiu realizáciu však prevzala spoločnosť Kreal, s.r.o. a vzhľadom na prevažujúcu funkciu bývania upravila aj názov na Polyfunkčný bytový objekt Kreal. Pozemok, na ktorom by mal tento objekt vyrásť sa nachádza v bratislavskej Petržalke. Z jednej strany susedí s objektom Perago a na ďalších s budovami administratívnych a polyfunkčných budov a parkovísk.

Pôvodným zámerom a účelom projektu bola výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu, v rámci ktorého mali byť vytvorené priestory pre administratívu, malometrážne bytové jednotky a garážové parkovanie. Zároveň sa tu mali nachádzať doplnkové služby, obchody a tiež stravovacie zariadenia. Mala tu byť aj hromadná garáž s kapacitou 531 parkovacích miest a povrchové parkovisko s kapacitou 118 miest. Dnes je však všetko tak trochu inak.

Nové trochu o inom

Ako uvádza aj investor projektu, od roku 2012, kedy boli vydané záverečné stanoviská ohľadom pôvodného zámeru, sa situácia trochu zmenila. Znamená to najmä fakt, že sa medzitým zvýšil dopyt po bytoch a znížil po administratívnych priestoroch. To bola aj najdôležitejšia príčina zmeny charakteru projektu. V každom prípade mal byť tento polyfunkčný objekt pôvodne tvorený z troch častí – podzemných garáží,šesťpodlažnej nižšej časti, čiže parteru a výškovej časti, ktorá mala pozostávať z 22 nadzemných podlaží a dvoch podzemných. Bytov sa tu celkovo malo nachádzať v počte 24, pričom na šiestom až dvadsiatomdruhom podlaží mali byť situované administratívne priestory.

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu na realitnom trhu sa však veci, ako sme už spomínali, budú vyvíjať inak. Najdôležitejšou zmenou je v tomto prípade podstatné zvýšenie počtu bytov. Tých má byť podľa nového projektu až 272 a navyše k nim ešte treba prirátať 63 apartmánov. Mali by sme ešte dodať, že Kreal bude zároveň aj vyšší – namiesto 22 podlaží ich totiž bude mať až 28. Zmeny projektu teda bude možné sledovať nielen na zvýšení počtu bytov na bratislavskom realitnom trhu, ale aj fyzicky vzhľadom na to, že po dokončení pôjde o jeden z najvyšších petržalských objektov.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.