23.09.2023

Vo Zvolene pribudne nové obchodné centrum

Vo Zvolene sa síce už dlhšiu dobu nachádza väčšie obchodné centrum Europa Shopping Center, na tak veľké mesto je to však málo. Preto určite nebude na škodu, keď sa k nemu pridajú aj ďalšie obchodné priestory.

Kto bude užívateľom?

Pre obchodné centrum, ktoré by malo vyrásť v severozápadnej časti Zvolena ohraničenej Strážskou cestou, bude v procese posudzovania a hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti užívateľom spoločnosť Esting, s.r.o. Nebude to tak však navždy. V ďalších krokoch povoľovania navrhovanej činnosti bude totiž nový užívateľ navrhovaného obchodné centra bližšie špecifikovaný a bude ním pravdepodobne jedna z nadnárodných spoločností prevádzkujúcich sieť obdobných obchodných jednotiek po celej Európe.

Nejde však o nejaké veľké obchodné centrum, skôr by sme ho mohli radiť medzi tie menšie. Jeho predajná plocha sa totiž bude vyznačovať iba 1424 metrami štvorcovými, čo pri porovnaní napríklad s takou banskobystrickou Europa Shopping Center s jej 37,5 tisíc metrami štvorcovými vyznieva prinajmenšom zaujímavo. Objekt obchodného centra je navrhnutý ako jednopodlažný halový objekt, v časti priestorov technického a sociálneho zázemia je však s dvomi nadzemnými podlažiami.

Cez výhody regiónu

Spomínané obchodné centrum bude stáť v blízkosti hlavnej trasy zo Zvolena smerom na Banskú Bystricu. Už len tento samotný fakt treba brať ako veľkú výhodu. Ďalšou výhodou tohto centra je podľa investora aj možnosť vybudovania nadštandardných priestorov a veľká prispôsobivosť potrebám zákazníkov. „Dôvodov, prečo by si budúci stavebník mal vybrať práve túto lokalitu, je viac. Je to hlavne ekonomický, vzdelanostný, dopravný a rozvojový potenciál mesta Zvolen,“ uvádza sa v predloženom investičnom zámere. Ďalšími pozitíva okrem výhodnej polohy a dobrej dopravnej nadväznosti sú aj kvalifikačné predpoklady obyvateľstva regiónu – vzdelanostný potenciál predurčuje pôsobenie viacerých stredných škôl a učilíšť v rámci Banskobystrického kraja. Vzdelanostná situácia je v tomto regióne totiž veľmi dobrá, čo umožňuje využiť veľké množstvo kvalifikovaných pracovných síl na všetkých úrovniach.

Pribudne k ostatným

Nové obchodné centrum sa tak bezpochyby stane vítanou súčasťou nákupného portfólia mesta Zvolen, proti čomu istotne nebudú mať žiadne námietky ani samotní Zvolenčania. Pridá sa tak k dnes už dobre etablovaného Europa Shopping Center, ktoré je v tomto meste už od roku 2012, kedy sa otvorila jeho prvá fáza. Okrem neho by sme tu našli aj ďalšie hypermarkety či supermarkety, ako napríklad Hypernova či Tesco, ale aj Obchodný dom Wittmann alebo Obchodný dom Prior.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.