22.07.2024

Vedľa trnavskej automobilky vyrastie desať nových hál

V priemyselnej zóny krajského mesta Trnava neďaleko automobilových závodov Peugeot Citröen by malo vyrásť niekoľko nových skladovo-výrobných hál. Udeje sa tak v rámci výstavby polyfunkčného areálu, ktorý by mal funkčne korešpondovať s výrobným prostredím, v ktorom sa zrealizuje. Navyše do Trnavy prinesie takmer dvesto nových pracovných miest.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Nielen pre skladovanie

Zámerom stavebnej činnosti, ktorá sa ukrýva pod názvom Polyfunkčný areál Trnava, je vybudovanie novej polyfunkčnej zóny v tesnej blízkosti areálu automobilky Peugeot Citröen Trnava spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. Hlavnou náplňou tohto areálu budú v súlade s územným plánom mesta Trnava podnikateľské aktivity a služby. Sústrediť sa teda bude na obchod, skladovanie a ľahkú výrobu, ktorou sa myslí montáž komponentov pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Podľa vyjadrenia investora, spoločnosti TT Dev s.r.o. z Bratislavy, by malo ísť o moderný polyfunkčný areál, ktorý bude umožňovať vlastníkom prevádzkovanie objektov na obchod, skladovanie a ľahkú výrobu, pričom súčasťou objektov bude príslušná administratívna časť vrátane infraštruktúry.

Polyfunkčný areál by mal pozostávať najmä z desiatich skladovo-výrobných hál. Nachádzať sa bude hneď vedľa automobilky PCA. Bude sa skladať z viacerých častí, v rámci ktorých sa bude rozdeľovať na centrum obchodu, služieb, servisu a logistiky, montáž komponentov pre automobilový a elektrotechnický priemysel či výroba, u ktorej sa nepredpokladajú povrchové úpravy. „Navrhovaná činnosť je delená na jednotlivé stavby, ktoré majú svoje stavebné objekty tak, aby bola umožnená optimálna etapizácia prípravy a realizácie a aby bolo možné prehľadne usporiadať majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam,“ vysvetľuje investor v investičnom zámere.

Viac ako tridsaťtisíc

Celková plocha pozemku, na ktorom by k výstavbe malo dôjsť, predstavuje niečo viac ako tridsaťpäťtisíc metrov štvorcových, z toho zastavaná plocha pre desiatku skladovo-výrobných hál predstavuje niečo vyše dvanásťtisíc metrov štvorcových. To však nie je všetko. Nová výstavba totiž do Trnavy prinesie aj ďalší „produkt“, ktorým sú nové pracovné miesta. „Navrhovanou činnosťou budú vytvorené podmienky zabezpečenia obchodu, služieb a ľahkej výroby na jednom mieste, mimo trvale obývaného územia, v priemyselnej zóne a v území, ktoré je v súčasnej dobe nevyužívané. Ďalším pozitívnym a dôležitým faktorom bude vytvorenie 180 nových pracovných miest, čím je možné predpokladať zvýšenie životnej úrovne obyvateľov a rozvoj územia,“ uvádza investor v zámere. Výstavba by mala odštartovať v júni budúceho roku a jej koniec je avizovaný o tri a pol roka neskôr. Celkové predbežne vyčíslené náklady by v tomto prípade mali predstavovať 4,5 milióna Eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.