13.04.2024

V seneckom okrese pripravujú novú výstavbu

V okrese Senec sa nachádza menšia obec s názvom Reca, kde by chcel istý investor vybudovať novú obytnú zónu. Vďaka tomuto projektu by si tak v tejto obci mohlo nájsť svoj nový domov takmer tristo obyvateľov.

Zdroj:https://www.google.sk/maps

Podľa územného plánu

Niekedy sa v rámci realizácie nových projektov stretneme s postupom, pri ktorom daná výstavba nie je v súlade s platným územným plánom. V tomto konkrétnom prípade tomu tak však nie je a projekt s územným plánom nekoliduje. Dvere k realizácií rezidenčného projektu, za ktorým stojí Trenčianska vodohospodárska spoločnosť sú teda otvorené. Jeho náplňou je výstavba 68 samostatne stojacich rodinných domov. Po ich definitívnom zrealizovaní by si v nich svoj nový domov mohlo nájsť približne 272 obyvateľov, čo je pozitívnou správou aj pre samotnú obec, ktorá tak získa viac finančných prostriedkov pri výbere miestnych daní.

V bývalom družstve

Stavebný pozemok, na ktorom by mal projekt vyrásť, sa nachádza v južnej časti zastavaného územia obce Reca v bývalom areáli roľníckeho družstva. Hoci to môže znieť všelijako, investor sa podľa svojho vyjadrenia v investičnom zámere snažil vychádzať z analýzy súčasného stavu, limitov využiteľnosti územia. Dôležitá bola preňho zásada „vytvoriť harmonické vidiecke obytné prostredie, ktoré bude plynulo nadväzovať na charakter zástavby v kontaktných plochách a rešpektovať všetky limity využiteľnosti územia.“

Senecký okres je developermi obľúbený

V tomto okrese je viacero obcí, ktoré sú aj boli v hľadáčiku developerov. Napríklad Malinovo – už dávnejšie tu malo v rámci projektu Rezidencia Malinovo vyrásť šesť trojpodlažných a sedem štvorpodlažných bytových domov. Projekt mal byť tak trochu netradičný: pozemok obytnej zóny má tvar prstenca elipsy, ktorý delí elipsovitý tvar na tri časti s rôznymi veľkosťami. Parkové a sadové úpravy tak podľa projektovej dokumentácie vytvárajú dojem, že bytové domy ležia na zelených ,,ostrovoch“. Zaujímavé na tomto projekte okrem toho je, že tento typ bytového domu inklinuje k mestským vilám s malým počtom bytov a umocňuje rodinný charakter. Podobný projekt sa mal zrealizovať aj v neďalekom Boldogu a to s názvom „Obytná zóna – hospodársky dvor Boldog“. Vyrásť tu malo 85 samostatne stojacich rodinných domov. V nich mali mať záujemcovia k dispozícií 96 bytových jednotiek. Pravdou však je, že sa zatiaľ ani jeden zo spomínaných rezidenčných projektov nepodarilo zrealizovať.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.