22.07.2024

V Demänovskej doline postavia nový rezort

Demänovská dolina je jedným z najkrajších kútov Slovenska. Preto niet divu, že oči investorov sa pozerajú aj týmto smerom, z čoho potom v tomto krásnom prostredí vyrastajú nové rezorty. A práve na jeden z nich sa pozrieme práve v tomto článku.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Na strmých svahoch

Podľa predloženého investičného zámeru je jeho účelom realizácia rezortu apartmánových domov a polyfunkčných objektov v atraktívnej lokalite Úboč v centre Jasnej, čiže v Demänovskej Doline. Investorom je v tomto prípade miestna spoločnosť ABC Jasná, s.r.o. Pozemky, na ktorých by mal rezort vyrásť, sú vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Ploštín a Urbáru Vrbica, Pozemkového spoločenstva, čo však nie je problém, nakoľko investor má na pozemky uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy.

Terén na pozemku je veľmi strmý. Zo západnej a čiastočne východnej strany sa nachádza cesta vedúca k hotelu Družba a chate Koliesko, z južnej strany susedí s apartmánmi Jasná Chopok, na východnej strane sa nachádza les a podľa územného plánu obce je tu plánovaná zjazdovka. Práve na tomto mieste vyrastie šesť objektov apartmánových domov a sedem polyfunkčných objektov.

Konkrétne ide o umiestnenie v centre Jasnej, kde má v budúcnosti vzniknúť ucelené lyžiarske a turistické stredisko s adekvátnymi službami podľa vzoru podobných zahraničných rezortov v horských oblastiach. „V projekte je táto vízia zohľadnená. Namiesto vybudovania solitérneho objektu, je projekt členený na viacero menších objektov, spoločne vytvárajúcich uličný charakter. Zároveň je tým vytvorená možnosť etapizácie výstavby,“ uvádza sa v zámere. Ako investor vysvetľuje ďalej, úlohou apartmánových domov bolo na primeranej ploche poskytnúť čo najväčší možný komfort a výhľad na Jasnú.

Inšpirácia prírodou a tradíciami

Apartmánový dom má šesť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Vzhľadom na to, že každý z apartmánových domov je osadený v inom teréne, aj ich zahĺbenie do svahu je v každom prípade iné, čo bude zohľadnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Hlavným motívom bolo podľa investora preniesť okolitú tatranskú prírodu a motívy tradičných horských stavieb do modernej architektúry.

Pokiaľ ide o polyfunkčný objekt, ten je jednopodlažnou stavbou s neurčenou funkciou. V budúcnosti môže slúžiť ako reštaurácia, bar, bistro, predajňa či poskytnúť priestor rôznym službám potrebných pre rezidentov a turistov. Celkový počet polyfunkčných objektov je sedem, šesť sa bude nachádzať pozdĺž pešej promenády, pričom jeden bude umiestený na vyvýšenom mieste.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.