22.07.2024

V bratislavských satelitoch sa stále stavia

V malej obci s názvom Nová Dedinka v seneckom okrese nepríliš vzdialenej od hlavného mesta, sa chystá pomerne rozsiahla výstavba. Môžeme ju pokojne považovať za klasickú satelitnú výstavbu, nakoľko vzdialenosť o Bratislavy je približne len 25 kilometrov.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Nová obytná zóna

Stavať by sa malo na pozemku s celkovou plochou viac ako 44 tisíc metrov štvorcových. Na tejto ploche by už v dohľadnej dobe mala vyrásť nová obytná zóna. Tú bude tvoriť až 117 nových rodinných domov, kde by svoj nový domov mohlo nájsť až 350 obyvateľov. Je to jednoduchá matematika – čím viac obyvateľov náleží k obci, tým má potom obec väčší príjem z miestnych daní.

Konkrétne ide o územie, ktoré je zo severnej strany vymedzené potokom Čierna Voda, ako aj existujúcou zástavbou rodinných domov, zo západnej areálom družstva a výroby, z východnej strany existujúcou zástavbou rodinných domov a z južnej cestnou komunikáciou. Na tejto ploche sa okrem spomínaných rodinných domov zrealizuje aj výstavba dvojpodlažného polyfunkčného objektu. Pôvodne sa tu malo stavať iba 83 domov, podľa nového zámeru ich však bude podstatne viac. Pokiaľ ide o finančnú stránku projektu, predpokladané náklady na realizáciu technickej a dopravnej infraštruktúry sú vo výške 1,5 milióna a predpokladané náklady na výstavbu bytového fondu a polyfunkčného objektu sa odhadujú na osem miliónov Eur.

Satelitný osud

Senecký okres má to šťastie, respektíve smolu, podľa uhla pohľadu, že sa nachádza len na skok od hlavného mesta. A preto je len logické, že do týchto končín smeruje aj pohľad nejedného developera a investora. Podobne ako v obci Miloslavov. Ten sa rozdeľuje na dve časti, z ktorých jedna sa volá Alžbetin Dvor a to je aj názov nového obytného súboru. Ten do tejto obce neveľmi vzdialenej od Bratislavy prinesie až tridsaťsedem nových rodinných domov. Územie, na ktorom by domy mali vyrásť, zo severnej strany hraničí s existujúcou zástavbou na uliciach Hviezdoslavova, Sládkovičova a Štúrova, zo západnej strany s územím, na ktorom v súčasnej dobe stavia ďalšia firma a na východnej strane by sme našli Alžbetin chotár.

Dôvodom novej výstavby rodinných domov v Miloslavove, ako vysvetľuje investor, je rozšírenie vidieckeho sídelného útvaru s kvalitatívne novou zástavbou rodinných domov a občianskej vybavenosti. Samozrejme, má to svoje opodstatnenie, nakoľko aj túto obec môžeme považovať za satelit hlavného mesta.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.